12. máj Medzinárodný deň sestier

12. máj Medzinárodný deň sestier

12. mája slávia sestry celého sveta svoj sviatok – Medzinárodný deň sestier. V tento deň sa v roku 1820 narodila Florence Nightingaleová, ktorá je považovaná za zakladateľku ošetrovateľstva ako odboru. Posledné dva roky sú v zdravotníctve mimoriadne náročné a sú v znamení pandémie ochorenia COVID-19. Práve počas týchto dvoch rokov si oveľa viac ako inokedy uvedomujeme nezastupiteľnú úlohu sestier v systéme zdravotnej starostlivosti. Práca sestry je mimoriadne náročná a zároveň krásna. Sestry sú pri zrode ľudského života, ale aj v momente jeho zániku, sú pri pacientoch vo chvíľach utrpenia, bolesti, ale aj radosti. Prácu sestry každý z nás ocení až vtedy, keď sa ocitne pripútaný na nemocničnom lôžku.

Milé sestry

ďakujeme Vám za Vašu prácu, obetavosť, ľudskosť, úsilie a milé úsmevy, ktoré venujete našim pacientom. Želáme Vám pri príležitosti tohto krásneho sviatku, aby Vám práca prinášala radosť a uspokojenie z toho, že pomáhate človeku v každej situácii.

Želáme Vám pevné zdravie, pokoj v duši, lásku v srdci, pohodu v rodine a podporu spoločnosti.

S úctou a vďakou vedenie NsP Myjava

Voľné pracovné miesta

Partneri