Vakcinačné miesto NsP Myjava oznamuje

Vakcinačné miesto NsP Myjava

 

bude v piatok: 

07. 10. 2022 

14. 10. 2022 

21. 10. 2022

28. 10. 2022

vakcinovať: 

 

vakcínou Pfizer/BioNTech:

Registrované deti 5 -11         od 12.00hod. – 12.15hod. 

Registrované deti 12 -17       od 12.15hod. – 12.30hod.

Registrovaní dospelí 18+       od 12.30hod. – 12.45hod. 

Neregistrované osoby            od 12.45hod. – 13.00hod. 

 

vakcínou Pfizer Original/ Omicron BA.1:

Registrovaní dospelí 18+       od 13.00hod. – 14.15hod. 

Registrované deti 12 -17       od 14.15hod. – 14.30hod. 

Neregistrované osoby            od 14.30hod. – 15.00hod. 

 

vakcínou Nuvaxovid/Novavax:

Registrovaní a Neregistrovaní 18+

od 15.00 hod. - 15.15 hod.   

 

        Vakcinačné miesto NsP Myjava

Voľné pracovné miesta

Partneri