Vakcinačné miesto NsP Myjava oznamuje

Vakcinačné miesto NsP Myjava

 

bude v piatok: 

04. 11. 2022  

11. 11. 2022  

18. 11. 2022   

25. 11. 2022

                       

vakcinovať: 

 

vakcínou Pfizer/BioNTech:

Registrované deti 5 -11       od 12.00 hod. – 12.15 hod.   

Registrované deti 12 -17     od 12.15 hod. – 12.30 hod.   

Registrovaní dospelí 18+     od 12.30 hod. – 12.45 hod.   

Neregistrované osoby          od 12.45 hod. – 13.00 hod. 

 

vakcínou Pfizer Original/Omicron BA.4-5:

Registrovaní dospelí 18+    od 13.00 hod. – 14.15 hod.    

Registrované deti 12 -17     od 14.15 hod. – 14.30 hod.   

Neregistrované osoby          od 14.30 hod. – 15.00 hod. 

 

vakcínou Nuvaxovid/Novavax:

Registrovaní a Neregistrovaní 18+  

od 15.00hod. - 15.15hod.   

                                                               Vakcinačné miesto NsP Myjava