Aktuality

OVS 8/2017

14.9.2017
Prenájom nebytových priestorov. Nemocnica s poliklinikou Myjava zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v areáli Nemocnice s poliklinikou Myjava.

OVS2/2017

13.3.2017
Prenájom nebytových priestorov. Nemocnica s poliklinikou Myjava zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v areáli Nemocnice s poliklinikou Myjava.

Tlačivo na darovanie 2% z daní pre nemocnicu

30.6.2015
Nemocnica s poliklinikou Myj ava, v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 v znení neskorších predpisov, si dovoľuje touto cestou obrátiť sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2 % (3 %) zo zaplatenej dane z príjmov na nákup materiálového a prístrojového vybavenia.

Slávnostná prezentácia ukončeného projektu v NsP Myjava

09.11.2011
Prvým úspešne ukončeným europrojektom v tomto plánovacom období v zariadeniach TSK je rekonštrukcia kotolne a spaľovne v Nemocnici s poliklinikou v Myjave.
<< < 1 2 3 4 > >>

Voľné pracovné miesta

Partneri