Projekty

Slávnostná prezentácia ukončeného projektu v NsP Myjava

25.11.2013
Prvým úspešne ukončeným europrojektom v tomto plánovacom období v zariadeniach TSK je rekonštrukcia kotolne a spaľovne v Nemocnici s poliklinikou v Myjave.

Operačný program Vzdelávanie

25.11.2013
Informácie o projekte v rámci Operačného programu Vzdelávanie

Kvalifikovaní pracovníci

25.11.2013
Trenčiansky samosprávny kraj informuje, že dňa 1. septembra 2009 začala realizácia projektu

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri