Telefóny a e-maily

Telefóny a e-maily

Riaditeľstvo

Vedenie a správa

Vedúci pre liečebno-preventívnu starostlivosť a vedúci pre ošetrovateľskú starostlivosť - Mgr Marková
Ekonomicko - prevádzkovo - technický námestník riaditeľa - Ing. Mačuha
Námestník LPS - MUDr. Halaš MPH
Vedúci prevádzko - technického útvaru; Ing. Krč
Vedúci ekonomického útvaru - Ing. Evinicová
Útvar krízového riadenia; kontrolný odbor, referát obrany - Ing. Vranová
Útvar riadenia ľudských zdrojov; Ing.Zábojníková, Urbančíková
Ekonomický odbor - Adamcová
Výpočtové stredisko
Prevádzkový odbor Viskupová
Pokladňa - Ing. Vičíková
Poisťovňa Ing. Pastorková
Poisťovňa - Gáliková

Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň - Prvá kopaničiarska lekáreň
Nemocničná lekáreň - sklad zdravotníckeho materiálu
Nemocničná lekáreň
Nemocničná lekáreň - vedúca

Hospodársko - technická správa

Vrátnica - spojovateľka
Sklad všeobecného materiálu
Elektroúdržba
Údržba
Kotolňa
Stravovacia prevádzka, vedúca

Interné oddelenie

Interné oddelenie - vyšetrovňa lekári
Interné oddelenie - primár
Interné oddelenie - jednotka intenzívnej starostlivosti
Interné oddelenie - vyšetrovňa
Interné oddelenie - vrchná sestra
Interné oddelenie - lekárska pohotovostná služba
Interné oddelenie - centrálna sterilizácia

Chirurgické oddelenie

Chirurgické oddelenie - primár
Chirurgické oddelenie - pooperačná izba
Chirurgické oddelenie - vyšetrovňa
Chirurgické oddelenie - lekári

Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých - vyšetrovňa
Oddelenie dlhodobo chorých - lekárska izba
Oddelenie dlhodobo chorých - vedúca sestra

Detské oddelenie

Detské oddelenie - vyšetrovňa
Detské oddelenie - lekári
Detské oddelenie - primár

RTG oddelenie (SVLZ)

RDG - evidencia pacientov
RTG Stará Turá

Oddelenie hematologicko - transfúzne (SVLZ)

Oddelenie hematologicko - transfúzne - laboratórium
Oddelenie hematologicko - transfúzne - transfúzny úsek
Oddelenie hematologicko - transfúzne - lekár, vyšetrovňa

Oddelenie klinickej biochémie (SVLZ)

Oddelenie klinickej biochémie - laboratórium

Oddelenie klinickej mikrobiológie (SVLZ)

Oddelenie klinickej mikrobiológie - výtery z rekta. materiály na parazitické vyšetrenia, hemokultúry, stery z oper. rany, exudáty, punktáty, výtery z ucha likvor anaeróbny materiál
Oddelenie klinickej mikrobiológie - výtery z hrdla, spúta, bronch. sekrét, moč - kultivačne, gynekologické materiály
Oddelenie klinickej mikrobiológie - výsledky vyšetrení - imuno - serologických

OAIM oddelenie

OAIM oddelenie - lekári
OAIM oddelenie - primár
OAIM oddelenie - vrchná sestra
OAIM oddelenie - sestry

Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie

Gynekologicko pôrodnícke oddelenie - novorodenecké boxy
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie - primár
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie - lekári
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie - vyšetrovňa gynekologická
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie - vyšetrovňa pôrodnícka
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie - novorodenecké boxy

Detské odborné ambulancie

Detská kardiologická ambulancia - MUDr. Ondrisková
Detská nefrologická ambulancia - MUDr. Petráš
Detská príjmová ambulancia - MUDr. Nosko
Detská alergologická ambulancia - MUDr. Zavillová

Odborné ambulancie

Endokrinologická ambulancia - MUDr.Trgalová
Infúzny stacionár
MUDr. Zuzana Slezáková
Dialýza - nonstop
Algeziologická ambulancia - MUDr. Baníková
Očná ambulancia - MUDr. Dugová
Logopedická ambulancia - Mgr. Hamalová
Ortopedická ambulancia - MUDr. Hornák
Očná ambulancia - MUDr. Hendrich
ORL ambulancia - MUDr. Ammer
Psychiatrická ambulancia - MUDr. Markovičová
Nefrologická ambulancia - MUDr. Masárová
Gynekologická ambulancia - MUDr. Šťastný
Kožná ambulancia - MUDr. Kročianová
Dialyzačné centrum
Chirurgická pohotovostná ambulancia
Ortopedická ambulancia - MUDr. Hendrich
Gastroenterologická ambulancia - MUDr. Filan
ORL ambulancia - MUDr. Husarčeková
Neurologická ambulancia - MUDr. Gorejová
Rehabilitačná ambulancia - MUDr. Košík
Reumatologická ambulancia - MUDr. Tomašovičová
Kardiologická ambulancia - MUDr. Kozlovský
Odberová ambulancia
TaPCH ambulancia - MUDr. Malíková
Hematologická ambulancia - MUDr. Karolová
Chirurgická ambulancia - MUDr. Fraňo
Urologická ambulancia - MUDr. Móro
Diabetologická ambulancia - MUDr. Sláviková
Interná ambulancia I. - MUDr. Tibenská

Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Potúčková
MUDr. Pražienková

Stomatologické ambulancie

Stomatologické laboratórium - V.Borovská
Stomatologické laboratórium
Dr. Rau
MUDr. Dodrvová
MUDr. Držková
MUDr. Jakubcová
MUDr. Janovíčková
MUDr. Kurtišová

Externé pracoviská

Prvá kopaničiarska lekáreň
Očná optika Daniela