Denzitometria (DXA)

Denzitometria (DXA)

Na denzitometriu sa využíva prístroj HOLOGIC HORIZON. Denzitometrické vyšetrenie sa používa k stanoveniu hustoty kostného tkaniva. Je základom pre diagnostiku osteoporózy, monitorovanie jej správnej liečby a  stanovenie rizika zlomenín. Vyšetrenie je založené na absorbcii rӧntgenového žiarenia nízkej intenzity. Dávka je nižšia ako pri  bežných rtg vyšetreniach, no nevhodná pre tehotné ženy.

Štandardne sa vyšetrujú driekové stavce, bedrový kĺb prípadne i predlaktie (miesta najčastejších zlomenín). Výsledkom denzitometrického vyšetrenia je číslo -  hustota kostného tkaniva v g/cm² a tzv. T- a Z-skóre.

Odosielajúcemu lekárovi umožní vyhodnotiť úbytok kostnej hmoty, diagnostikovať skoré štádium osteoporózy, účinne zahájiť liečbu osteoporózy a odhadnúť riziko zlomenín spojené s osteoporózou.

Na denzitometrické vyšetrenie môže odoslať  lekár  -  osteológ, reumatológ, ortopéd, endokrinológ. Obvodní lekári a gynekológovia  odosielajú na denzitometrické vyšetrenie cez osteologickú ambulanciu – MUDr. Tomašovičová Andrea.

Príprava na vyšetrenie: príprava spočíva v odložení si kovových častí oblečenia z vyšetrovanej časti tela. Pred uložením na špeciálne lôžko sa pacient  odváži a zmeria sa jeho výška. Vyšetrenie trvá približne 20 minút. Pred vyšetrením (aspoň 24 hodín) sa neodporúča užívať vápnik v akejkoľvek forme.

Objednanie: na denzitometrické vyšetrenie sa objednáva osobne na evidencii RDG oddelenia alebo telefonicky 034/6979 260. Vyšetrenie sa vykonáva  od  8:30 do 14:00 hodiny.

Vyšetrenie je bezplatné, hradené všetkymi zdravotnými poisťovňami.

Fotogaléria

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri