Odpredaj, nájom majetku

OVS 3/2022

07.6.2022
Prenájom nebytových priestorov Nemocnica s poliklinikou Myjava zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v areáli Nemocnice s poliklinikou Myjava.

OVS 2/2022

07.6.2022
Prenájom nebytových priestorov Nemocnica s poliklinikou Myjava zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v areáli Nemocnice s poliklinikou Myjava.

OVS 1/2022

07.6.2022
Prenájom nebytových priestorov Nemocnica s poliklinikou Myjava zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v areáli Nemocnice s poliklinikou Myjava.

OVS 7/2017

08.9.2017
Prenájom nebytových priestorov. Nemocnica s poliklinikou Myjava zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v areáli Nemocnice s poliklinikou Myjava.

OVS 5 - Zrušenie OVS 5/2017

19.6.2017
Nemocnica s poliklinikou Myjava oznamuje, že ruší OVS 5/2017 Nebytový priestor - psychologická ambulancie a zároveň oznamuje, že na totožný predmet nájmu bude vyhlásená nová OVS. Dôvodom zrušenia OVS 5/2017 je nezverejnenie inzerátu v regionálnej tlači.

OVS 4

15.5.2017
Prenájom nebytových priestorov. Nemocnica s poliklinikou Myjava zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v areáli Nemocnice s poliklinikou Myjava.

OVS 3

15.5.2017
Prenájom nebytových priestorov. Nemocnica s poliklinikou Myjava zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v areáli Nemocnice s poliklinikou Myjava.

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri