Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK, časť 1

Trenčiansky samosprávny kraj informuje, že dňa 1. septembra 2009 začala realizácia projektu s názvom:

„Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v TSK“

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES“

Dokumenty na stiahnutie

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri