Riaditeľka Nemocnice s poliklinikou Myjava  predlžuje termín

  výberového konania na obsadenie pracovného miesta 

  – údržbár

 

Pracovné miesto bude obsadené na výkon nasledovných údržbárskych činností:

 • Vodárske a inštalačné práce, utesňovanie presakujúceho či inak poškodeného vodovodného potrubia a sanity (umývadiel, toaliet, batérií), uvoľňovanie zaneseného a upchatého vodovodného potrubia a vodoinštalačného materiálu  a operatívne zásahy pri akútnych poruchách, riešenie havarijných stavov na pracoviskách

 • Vykonávanie údržby technických zariadení v kuchyni,  v práčovni a kotolni

 • Starostlivosť o techniku a jej údržbu 

 • Skladanie, sťahovanie, premiestňovanie a oprava nábytku, elektrických prístrojov a rôzneho inventára a materiálov, výmena zámkov a vložiek do dverí

 • Prečistenie česiel od splaškových nečistôt v kanalizačnej šachte  

 • Odvoz sute a stavebného odpadu na skládku

 • Zabezpečenie drobných stavebných činností (vyspravenie priestorov – sadrovanie nerovností na stenách prípadne maľovanie priestorov a iné činnosti)

 • Zber a upratovanie komunálneho odpadu v celom areáli s odvozom odpadu na skládku

 • Zvoz zberového papiera, skleného odpadu, vývojky na skládku

 • Orezávanie stromov, kríkov, zvoz orezaných konárov, kosenie trávy, hrabanie lístia a trávy a ich zvoz na skládku

 • V zimných mesiacoch odhŕňanie  a odhadzovanie snehu, posýpanie komunikácii a spevnených plôch inertnými materiálmi

 • Zabezpečovanie a nákup drobného spotrebného materiálu

 • Plnenie iných ďalších úloh podľa pokynov nadriadeného súvisiace s dohodnutým druhom prác.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • stredné odborné vzdelanie

 • platný zváračský preukaz Z-E1 a Z-G1 - výhodou

 • vodičské oprávnenie skupiny B.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • manuálne schopnosti

 • zručnosť

 • plné nasadenie pri práci a skutočný záujem o prácu

 • odolnosť voči psychickej a fyzickej záťaži

 • časová flexibilita.

 

Mzdové náležitosti:   základná zložka mzdy 982 €

Termín nástupu: 01. 08. 2024, prípadne podľa dohody

Termín podávania žiadostí: do 15. 07. 2024

Pracovný pomer: pracovná pozícia je obsadzovaná najskôr na dobu určitú

s perspektívou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú

Druh pracovného pomeru: plný úväzok.

Zamestnancom ponúkame 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní (osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, prípadne elektronický kontakt, termín možného nástupu do zamestnania)

 • profesijný životopis – prehľad doterajšej praxe

 • doklady o dosiahnutom vzdelaní

 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu:

 

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Útvar riadenia ľudských zdrojov

Staromyjavská 59

907 01  Myjava

 

alebo odovzdať osobne na sekretariáte riaditeľky.

Detské oddelenie sa radovalo

Zdravotní klauni sa v utorok 26.marca 2024 zastavili v našej nemocnici.
Čarovali obrázky, vytvárali balónikové zvieratká, hádankovali ...
Na maličkých gitarách vyhrávali a rozospievali všetky naše deti.
Červené nosy – primár Stratený a doktor Špenát, priniesli smiech a odniesli trošku choroby.
Ďakujeme za skvelú návštevu a tešíme sa na ďalšiu veselú liečbu.

DARUJTE 2 % (3 %)  ZO ZAPLATENEJ DANE FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB PRE NsP MYJAVA

OZNAM

NsP Myjava oznamuje, že  od 22.2.2024 je v pokladni NsP možná platba platobnou kartou a to v pracovných dňoch v čase od 6:00 - 14:30 hod.

Finančný dar pre detské oddelenie

V stredu, 7. februára 2024 zavítali do NsP Myjava zástupcovia školského parlamentu Gymnázia Myjava, Juraj Blažek, predseda a Anetka Sopóciová podpredsedníčka, spoločne s pani riaditeľkou, Ing. Alenou Havlíkovou a Mgr. Danou Mockovčiakovou.

Počas svojej návštevy priniesli finančný dar vo výške 1 570 €, ktorý odovzdali na detskom oddelení, pričom zároveň pozdravili detských pacientov našej nemocnice. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie inhalátora pre detských pacientov, ktorý sa používa pri liečbe ochorení dýchacích ciest. Študenti túto sumu vyzbierali v rámci akcie „Vianočná charita", ktorú každoročne organizujú v rámci predvianočných trhov Myjavského gymnázia.

Študentom, pedagógom a všetkým zamestnancom Myjavského gymnázia poďakovala za tento finančný dar riaditeľka NsP Myjava, PhDr. Elena Štefíková,MPH, spoločne s námestníčkou riaditeľky Mgr. Viktóriou Markovou a primárom detského oddelenia, MUDr. Vladimírom Noskom.

Od 1.12.2023 je činnosť imuno - alergologickej ambulancie dočasne prerušená.  

 

Mamografické vyšetrenia sú opäť dostupné od 7.12.2023

Možné sa objednať telefonicky na t.č. 034/69 79 260

 

Nemocnica s poliklinikou Myjava

ústredňa:    034/6979126    034/6979111

PRVÁ KOPANIČIARSKA  LEKÁREŇ

034/6212035      0948 423 159

mirka.hamerlikova@nspmyjava.sk

POTREBUJETE LIEKY?

KONTAKTUJTE NÁS Z POHODLIA DOMOVA

Po nahlásení rodného čísla Vám pripravíme lieky, zdravotné pomôcky a doplnky výživy presne podľa Vašej požiadavky

Voľné pracovné pozície

Odborná prax

Detské oddelenie ďakuje firme BizLink

22.12.2023
Dňa 20. decembra 2023 sa dokorán otvorili dvere Detského oddelenia v Myjave. Vedenie a zástupcovia firmy BizLink Slovakia priviezli množstvo hračiek pre hospitalizované deti. Osobne im tieto darčeky rozdali a vykúzlili neopísateľnú radosť. Okrem toho podarovali dve chladničky na skladovanie zdravotníckeho materiálu a liekov. Do vybavenia nášho oddelenia prispeli aj zakúpením kvalitného pulzného oxymetra. Úprimne ďakujeme všetkým zamestnancom firmy BizLink zo Starej Turej a Ilavy za hodnotný sponzorský dar. Tešíme sa z Vašej podpory do nášho materiálneho vybavenia na zlepšenie štandardov pri poskytovaní starostlivosti. Prajeme Vám veľa pracovných a osobných úspechov v roku 2024.

Mikuláš 2023

13.12.2023
Radostné návštevy pre deti v nemocnici V stredu predpoludním 6. decembra sa zastavil Mikuláš v myjavskej nemocnici na detskom oddelení. A čo sa dialo? Prekvapené detské očká žmurkali na Mikuláša, spievali mu pesničky a recitovali básničky. Odmenil ich milým slovom, hračkami a sladkými balíčkami. Okamžite sa s ním fotili pri vianočnom stromčeku. Potom mu zakývali a tešili sa z nádielky od neho. Popoludní radosť pokračovala. Obľúbení zdravotní klauni z OZ Červený nos zahrnuli hospitalizované deti správnou náladičkou. Ordinovali im smiech, humor, dobrú náladu. Ďakujeme Mikulášovi i klaunom za chvíle radosti a pozitívnej nálady, ktorými našim malým pacientom začali vysmiate Vianoce.

POĎAKOVANIE FIRME SEDASPORT s.r.o.

20.2.2023
Nemocnica s poliklinikou Myjava by chcela veľmi pekne poďakovať firme Sedasport s.r.o. v zastúpení s konateľom Pavlom Švancarom za sponzorský dar - 68 sedadiel pre myjavskú nemocnicu. ĎAKUJEME! ❤️

Na detské oddelenie zavítal kúzelník

27.1.2023
V týchto dňoch navštívil hospitalizované deti na detskom oddelení NsP Myjava Kúzelník Peter.

OVS 5/2022

16.12.2022

OVS 4/2022

16.12.2022

Mamografické vyšetrenia v NsP Myjava dostupné aj v popoludňajších hodinách

30.5.2022
NsP Myjava ponúka od 1. júna 2022 možnosť absolvovať mamografické vyšetrenie aj v popoludňajších hodinách medzi 15.00 – 18.00 hod. každý pracovný deň.

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri