Ošetrenie detského pacienta od 02.07.2024

Od 02.07.2024 na základe rozhodnutia MZ SR pre okres Myjava, Senica a Skalica bola vyčlenená  Detská APS  v okrese Skalica. Ordinačné hodiny budú v  pracovné dni od 16.00 hod. – 20.00 hod. , cez víkend a vo sviatok od 08.00 hod. - 20.00 hod.

V prípade potreby ošetrenia detského pacienta mimo ordinačných hodín APS Skalica, rodičia vyhľadajú buď Detskú ÚPS NsP Myjava, Urgentný príjem FN Skalica alebo FN Trenčín.

Od 02.07.2024 funguje v NsP Myjava ÚPS v pracovné dni od 16.00 hod. - 07.00 hod., cez víkend a vo sviatok 24 hodín.

Na základe rozhodnutia vedenia NsP Myjava a Detského oddelenia NsP Myjava môžu byť deti vyšetrené aj počas ordinačných hodín APS Skalica.

Poplatky v NsP Myjava od 02.07.2024:

- v pracovné dni od 16.00 hod. - 20.00 hod., cez víkend a vo sviatok od 08.00 hod. - 20.00 hod. - 2 eurá,

- v  pracovné dni od 20.00 hod. -  07.00 hod., cez víkend a vo sviatok od 20.00 hod. - 08.00 hod.  - 10 eur.

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri