CT pracovisko

CT pracovisko

Počítačová tomografia (CT) sa používa na zobrazenie častí ľudského tela v jednotlivých vrstvách pomocou počítačového spracovania röntgenových lúčov. Na našom pracovisku využívame prístroj Siemens Somatom Emotion 16.

Vykonávame CT vyšetrenia v oblasti hlavy, krku, hrudníka, brucha, malej panvy a  muskuloskeletárneho systému, CT enteroklýzu, CT irigografiu, CT angiografiu, periradikuloterapiu (PRT).

Príprava na vyšetrenie:

Ak máte: - alergiu na jód,
               - alergiu na potraviny,
               - astmu,
               - poškodenú funkciu obličiek, ste dehydrovaný
               - podozrenie na hormonálne aktívny nádor nadobličky – feochromocytóm,
               - zvýšenú činnosť štítnej žľazy,
               - užívate perorálne lieky na cukrovku, ktoré obsahujú metformín,
               - liečbu rádiojódom,
               - podozrenie, že ste tehotná  (ste tehotná) alebo dojčíte

informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára, ktorý Vás posiela na CT vyšetrenie a zaisťuje Vám prípravu na CT vyšetrenie. Indikujúci lekár je zodpovedný za prípravu pacienta pred vyšetrením. Niektoré prípady alergie si vyžadujú protialergickú prípravu.

Pred plánovaným CT vyšetrením  pacient nemôže jesť 4 - 6 hodín, môže sa piť voda a nesladený čaj (2 hodiny pred vyšetrením  piť v obmedzenom množstve (100ml/hod.)). Ráno pred vyšetrením užiť svoje lieky ako zvyčajne. Deň pred plánovaným vyšetrením a tak isto deň po vyšetrení  sa odporúča zvýšiť príjem tekutín. Pri vyšetrení malej panvy u žien je potrebné mať zavedený vaginálny tampón. Pred vyšetrením pacient vyplní a podpíše informovaný súhlas s vyšetrením.

Niektoré vyšetrenia si vyžadujú pitie jódovej kontrastnej látky zriedenej s vodou. Pije sa postupne  v priebehu 1 - 1,5 hodiny. To umožní voľný prietok kontrastnej látky žalúdkom a potrebnú súvislú náplň čriev. Do žily sa podáva kontrastná látka obsahujúca jód. Počas jej podávania pociťujú niektorí ľudia teplo - je to normálny sprievodný jav.

 

Pokyny po vyšetrení:

Po vyšetrení  je dôležité  zostať v čakárni aspoň 20 minút z dôvodu výskytu alergickej rekcie. Dôležité je pitie väčšieho množstva tekutín, aby sa kontrastná látka dostala čo najrýchlejšie z tela von.

Vo výnimočných prípadoch sa po podaní kontrastnej látky môžu do 24 hodín a neskôr objaviť prejavy alergie -  najčastejšie to je svrbenie, sčervenanie kože, vyrážka, opuch alebo problémy s dýchaním. O alergii treba informovať svojho  lekára. Mierne alergické prejavy si nevyžadujú liečbu.

Výsledok  z CT vyšetrenia je dostupný deň po vyšetrení, pri akútnych vyšetreniach je výsledok v ten istý deň.

Objednanie: na CT vyšetrenie sa objednáva osobne na CT pracovisku alebo telefonicky 034/69 79 361.

Fotogaléria

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri