Prijmeme do pracovného pomeru lekárov

Nemocnica s poliklinikou Myjava

príspevková organizácia

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Staromyjavská 59,  907 01 Myjava

 

 

 

 

Nemocnica s poliklinikou Myjava

prijme do pracovného pomeru

 

lekárov špecialistov v odbore:

»      vnútorné lekárstvo

»      pediatra

»      gynekológia a pôrodníctvo

»      chirurgia

»      anestéziológia a intenzívna medicína

»      fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

»      nefrológia

»      klinická imunológia a alergológia

»      pediatrická nefrológia

»      angiológia

»      klinická onkológia

»      rádiológia

 

lekárov aj absolventov LF

 

Základná zložka mzdy brutto

lekári bez špecializácie     1956,00 €    -   2542,80 €

lekári so  špecializáciou    3260,00 €      -  4238,00 €

výška základnej zložky mzdy závisí

od odpracovaných rokov v zdravotníckom povolaní.

 

Ponúkame nadštandardné platové podmienky, odbornú prácu, moderné prístrojové vybavenie, možnosť osobného rastu formou ďalšieho vzdelávania, týždeň dovolenky              nad výmeru Zákonníka práce.

 

Termín nástupu: podľa dohody

 

 

 

Informujte sa:

u riaditeľky NsP PhDr. Eleny Štefíkovej, MPH      Tel. č.: 034/6979 243,

E-mail: jana.rybarova@nspmyjava.sk,

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania s krátkym profesijným životopisom a telefonickým kontaktom zasielajte na adresu:

 

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Útvar riadenia ľudských zdrojov

Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

E-mailom na adresu: alena.zabojnikova@nspmyjava.sk

Nemocnica s poliklinikou Myjava

príspevková organizácia

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Staromyjavská 59,  907 01 Myjava

 

 

 

Nemocnica s poliklinikou Myjava

prijme do pracovného pomeru

Sestry, inštrumentárky, pôrodné asistentky

Praktické sestry – asistenti

Sanitárov;             PPZ  (sanitárov  bez odbornej spôsobilosti)

Zdravotníckych laborantov

 

Základná zložka mzdy brutto

 

 

sestra, inštrumentárka, pôrodná asistentka                                                                                                                                   1304,00 €    -   1695,20 €

so špecializáciou                                         1434,40 €      -   1825,60 €

 

praktická sestra - asistent                      1108,40 €    -   1499,60 €

so špecializáciou                                        1225,76 €      -   1616,96 €

 

sanitár spĺňajúci podmienky

na výkon zdravotníckeho povolania        912,80 €      -   1304,00 €

 

zdravotnícky laborant

                                                                       1186,64 €    -   1577,84 €

so špecializáciou                                        1434,40 €      -   1825,60 €

 

Výška základnej zložky mzdy závisí od odpracovaných rokov v zdravotníckom povolaní.

 

Pomocný pracovník v zdravotníctve (sanitár bez odbornej spôsobilosti)  866,00 €

 

Ponúkame odbornú prácu, moderné prístrojové vybavenie, možnosť osobného rastu formou ďalšieho vzdelávania, týždeň dovolenky nad výmeru Zákonníka práce.

 

Termín nástupu: podľa dohody

Kontakt

námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Viktória Marková, Tel. č.: 034 / 69 79 114

E-mail: viktoria.markova@nspmyjava.sk.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania s krátkym profesijným životopisom a telefonickým kontaktom zasielajte na adresu:

 

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Útvar riadenia ľudských zdrojov

Staromyjavská 59

907 01 Myjava

E-mailom na adresu: alena.zabojnikova@nspmyjava.sk

 

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri