Zriaďovateľ NsP

erb tskAdresa:
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Telefón: 032 / 6555 811 (sekretariát riaditeľa Úradu TSK)
Fax: 032 / 6555 909
E-mail: info@tsk.sk
Web:www.tsk.sk

Štatutár: Ing. Jaroslav Baška

Vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci: PhDr. Elena Štefíková, MPH

Zamestnanci:

Mgr. Lucia Baďurová

Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie

Mgr. Kristína Gruca Gabrišová

Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie

MUDr. Jana Hanajíková

Lekár samosprávneho kraja

Ing. Zuzana Kotásková

Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie

PhDr. Gabriela Opršalová

Sestra samosprávneho kraja

Mgr. Veronika Piovarčiová

Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie

Mgr. Martin Steiner

Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie

Mgr. Zuzana Stratená

Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie

PharmDr. Miroslava Šinková

Farmaceut samosprávneho kraja

Mgr. Lucia Václavová

Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri