Skiagrafické pracovisko (RTG)

Skiagrafické pracovisko (RTG)

Na skiagrafickom  pracovisku sa využíva  prístroj X TWIN (priama digitalizácia) a Pausch CS 3000 (nepriama digitalizácia). Na skiagrafických pracoviskách sa vykonávajú vyšetrenia skeletu (lebky, chrbtice, rebier, skeletu horných a dolných končatín, panvy), pľúc, brucha – natívne vyšetrenia, pri potrebe na požiadavku indikujúceho lekára  aj s podaním kontrastnej látky per os alebo intravenózne (pasáž GITom, IVU, uretrografia, cystografia), fistulografia.

Príprava na vyšetrenie : príprava spočíva v odložení si oblečenia a kovových predmetov (náušnice, retiazky, hodinky a pod.) z vyšetrovanej časti tela.

Objednanie : na RTG vyšetrenie sa neobjednáva. Vykonáva sa na počkanie počas pracovnej doby od 6:30 do 15:00 hodiny (po 15:00 pohotovostná služba). Pred samotným vyšetrením je potrebné sa zaregistrovať  so žiadankou na vyšetrenie na evidencii  RDG oddelenia.

Fotogaléria

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri