Myjavské zdravotníctvo od 19.storočia po súčasnosť

Prvým Myjavčanom – lekárom bol MUDr. Eduard Kohn – Kende, ktorý pôsobil ako lekár 24 rokov vo svojom rodisku. Neodmysliteľnou súčasťou myjavského zdravotníctva boli pôrodné baby – nazývané „babice“. Prvá „diplomovaná babica“ bola istá Paracková z Hrubej Vrbky. Myjavský najmä kopaničiarsky ľud nebol naklonený volať k chorému lekára. Ochorenia ľudia často zanedbávali, takže boli príčinou až 50% všetkých úmrtí. Na tuberkulózu pripadalo 12,8% úmrtí. Pre zamedzenie šírenia epidémií sa na neďalekých hraniciach zriaďovali ochranné kordóny a vo väčších obciach a mestečkách „cholerové špitály“.

Zdravotníctvo na Slovensku bolo aj po vzniku ČSR značne zanedbané kedy na pomoc prišiel český lekár v roku 1921 MUDr. Alojz Kolář ktorý sa stal obecným a neskôr i okresným lekárom. Východisko z tohto stavu videl MUDr. Kolář vo výstavbe nemocnice, ktorá mala slúžiť pre obvod 50 – 60 tisíc obyvateľov (vtedajší Myjavský okres, Stará Turá, Sobotište a blízke moravské obce  Velká nad Veličkou a Javorník). Po náhlom úmrtí hlavného organizátora MUDr. Kolářa v roku 1927 zostala nemocnica len vidinou.

Koncom 30 – tych rokov založením firmy TAUŠ bolo potrebné poskytnúť zamestnancom primeranú zdravotnú starostlivosť. Keďže žiaden z predchádzajúcich zámerov na výstavbu nemocnice nevyšiel zastihol aj koniec II. svetovej vojny myjavské zdravotníctvo v len o málo lepšom a stave ako tomu bolo na začiatku medzivojnového obdobia.

NsP MyjavaPo oslobodení Myjavy pracovalo v okrese päť praktických a jeden závodný lekár vo firme TAUŠ. Konečné rozhodnutie o výstavbe nemocnice urobil vtedajší minister zdravotníctva Plojhar a vláda ČSR. Pôvodne nemocnica mala mať 240 lôžok a štyri základné lôžkové oddelenia interné, detské, chirurgické a gynekologicko – pôrodnícke. Išlo o komplexnú nemocnicu, vrátane pomocných, hospodárskych i zdravotných zložiek medzi ktorými nechýbalo RTG pracovisko, centrálne laboratórium, transfúzne a rehabilitačné pracovisko.

Prvým riaditeľom sa stal MUDr. Ivan Šimko. Spočiatku mala nemocnica 234 zamestnancov z toho 28 lekárov. V roku1955 sa v NsP otvorilo oddelenie TBC a o rok neskoršie aj oddelenie ušné, nosové a krčné. V roku 1959 došlo k zmene vo funkcii riaditeľa keď MUDr. Šimko odišiel na dôchodok a na jeho miesto nastúpil MUDr. Ján Štepanovic. V tomto roku vzniká výrobňa infúznych roztokov pre NsP Myjava a NsP Skalica.

V roku 1968 prišlo k zmene vedenia kedy MUDr. Jána Štepanovica vystriedala mladšia garnitúra na čele s MUDr. Erichom Moravčíkom. Nové vedenie nemocnice sa usilovalo o dostavbu poliklinických priestorov. V roku 1971 sa vrátil do vedenia MUDr. Ján Štepanovic. Po dostavbe pavilónov zriadilo vedenie NsP v uvoľnených priestoroch pracovisko klinickej biochémie, viaceré odborné ambulancie i diabetologickú a kardiologickú poradňu.

V roku 1978 bol za riaditeľa ustanovený detský lekár MUDr. Zdenko Petráš. Politická zmena v novembri 1989 sa odrazila aj vo vedení nemocnice kedy MUDr. Petráša vystriedal na poste riaditeľa MUDr. Jaroslav Švaro a pod jeho vedením sa začalo transformačné obdobie myjavskej nemocnice čo úzko súviselo s transformáciou celého slovenského zdravotníctva. Nemocnica rýchlo dosiahla pozoruhodné hospodárske výsledky, napriek tomu sa začali spochybňovať úsporné mechanizmy, ich ciele, ekonomické výsledky ale aj dostavba objektov.

Po rezignácii MUDr. Švara sa novou riaditeľkou stala JUDr. Anna Danková. V tomto období boli zakúpenémoderné automatické analyzátory pre OKB, HTO a cytoskop pre urologickú ambulanciu. Významným prínosom pre chirurgické oddelenie sa stal operačný laparoskop, kedy sa mohli začať využívať vo väčšom rozsahu moderné laparoskopické operačné postupy.

V roku 1995 došlo k ďalšej zmene vo vedení nemocnice keď JUDr. Dankovú vystriedal MUDr. Jaroslav Zongora. MUDr. Zongora nastúpil do funkcie v zložitom období, kedy sa uskutočnili majetko - právne prevody zdravotných stredísk v Brezovej pod Bradlom a vo Vrbovciach.

NsP MyjavaV októbri 1996 bol zavedený informačný systém pre zdravotníctvo riešiteľskym kolektívom Ing. Ján Hrnčiar, Mgr. Milan Mikolášek, Ing. Igor Durec, Ing. Alena Dugová a Ján Gálik. Začiatkom roku 1998 nastala ďalšia zmena kedy na poste riaditeľa MUDr. Zongoru vystriedal MUDr. Jozef Horváth.

Vo februári 1998 bol otvorený I. poliklinický pavilón. Miesto v ňom našli ambulancie praktických lekárov pre dospelých, laboratóriá oddelenia klinickej biochémie a hematologicko – transfúzne oddelenie. Rozšírili sa priestory pre poskytovanie rehabilitačnej liečby.

V roku 1997 – 1999 sa naplno začali v nemocnici prejavovať dopady zmien ekonomiky v Slovenskej republike. V roku 1999 sa stal novým riaditeľom MUDr. Jozef Markovič. Počas jeho pôsobenia sa dokončil II. poliklinický pavilón v roku 2000. V tomto čase sa zaobstaral ďalší operačný laparoskop, biochemický analyzátor, endoskopická flexibilná technika, dovybavenie kardiologickej ambulancie ergometriou a neurologickej ambulancie EEG prístrojom.

Od 1. Januára 2003 prešla zriaďovateľská funkcia nemocnice na Trenčiansky samosprávny kraj. Poverený vedením nemocnice je od júla 2015 MUDr. Henrich Gašparík PhD.