Zákazka s nízkou hodnotou

Informácia o zákazkach s nízkou hodnotou v súlade s § 102 ods. (4) platného Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Informácia o zákazkach s nízkou hodnotou v súlade s § 102 ods. (4) platného Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Podrobné informácie týkajúce sa zákaziek VO je možné vyhľadať na www.uvo.gov.sk.

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri