Kontakt

Názov: Nemocnica s poliklinikou Myjava
Sídlo: Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

IČO: 00610 721
DIČ: 2021039988
IČ DPH: SK 2021039988

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK98 8180 0000 0070 0051 0627
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Kontaktné údaje

Poštová adresa: 

Nemocnica s poliklinikou
Staromyjavská 59
907 01 Myjava

Telefón: 034 / 69 79 111;  034 / 69 79 126
Fax:  034/621 2096

E-mail sekretariátu: jana.rybarova@nspmyjava.sk
Telefón sekretariátu: 034 / 69 79 243

Web: www.nspmyjava.sk

Mapa