Na detské oddelenie zavítal Clowndoctors - ČERVENÝ NOS

Na detské oddelenie zavítal Clowndoctors - ČERVENÝ NOS

V týchto dňoch hospitalizované deti na detskom oddelení NsP Myjava prišli svojím klaunským umením rozveseliť a rozosmiať doktor Trubka a doktor Venco z občianskeho  združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors.

Svojou návštevou podporili pohodu detských pacientov a tým prispeli k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu. Deti odpútali od strachu, napätia a úzkosti spojenej nielen s liečbou, ale aj z neznámeho prostredia.

Celý kolektív zamestnancov detského oddelenia NsP Myjava ďakuje občianskemu združeniu Clowndoctors za program, ktorý si opakovane pripravili pre naše hospitalizované deti.

Fotogaléria

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri