Detské oddelenie ďakuje firme BizLink

Detské oddelenie ďakuje firme BizLink

Dňa 20. decembra 2023 sa dokorán otvorili dvere Detského oddelenia v Myjave.

Vedenie a zástupcovia firmy BizLink Slovakia priviezli množstvo hračiek pre hospitalizované deti. Osobne im tieto darčeky rozdali a vykúzlili neopísateľnú radosť.

Okrem toho podarovali dve chladničky na skladovanie zdravotníckeho materiálu a liekov.

Do vybavenia nášho oddelenia prispeli aj zakúpením kvalitného pulzného oxymetra.

Úprimne ďakujeme všetkým zamestnancom firmy BizLink zo Starej Turej a Ilavy za hodnotný sponzorský dar. Tešíme sa z Vašej podpory do nášho materiálneho vybavenia na zlepšenie štandardov pri poskytovaní starostlivosti.

Prajeme Vám veľa pracovných a osobných úspechov v roku 2024.

                                                                                                                      MUDr. Vladimír Nosko

Fotogaléria

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri