Najmenšia župná nemocnica má oddelenie s najmodernejším vybavením

Nové oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti v myjavskej nemocnici má osem lôžok, z toho dve izolačné. Predstavuje organizačné zoskupenie oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) a jednotiek intenzívnej starostlivosti (JIS) interného a chirurgického oddelenia.
Koncept vychádza zo zahraničných skúseností, cieľom bolo vytvoriť podmienky pre zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti o kriticky chorých pacientov. Stavebné úpravy a špičkové prístrojové vybavenie zafinancoval Trenčiansky samosprávny kraj. „Investícia župy do jeho vybudovania bola viac ako 1 mil. eur s DPH. Oddelenie má slúžiť na urgentné zásahy a pre najťažšie stavy pacientov, čím sa ešte viac zvýšila kvalita nemocnice,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška a zdôraznil, že táto nemocnica je pre obyvateľov myjavských kopaníc mimoriadne dôležitá a župa urobí všetko pre to, aby zostala zachovaná v sieti regionálnych nemocníc s ohľadom na pripravovanú optimalizáciu z dielne ministerstva zdravotníctva. Vďaka modernému technickému vybaveniu a monitoringu môže personál pomáhať pacientom, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu, so srdcovým zlyhávaním alebo inými ťažkými diagnózami. „Máme kvalitný monitoring, všetka technika, ktorá tu je, je medzi sebou kompatibilná a vie dávať jeden zrozumiteľný elektronický zápis z vedenia zdravotnej dokumentácie. To je veľký unikát tohto oddelenia,“ povedal primár Pavol Halaš. Na túto investíciu by mala v budúcnosti nadviazať rekonštrukcia chirurgického oddelenia s operačnými sálami

Voľné pracovné miesta

Partneri