Tlačivo na darovanie 2% z daní pre nemocnicu

DARUJTE 2 % (3 % )

ZO ZAPLATENEJ DANE F YZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB

NA NÁKUP MATERIÁLOVÉ HO A PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENIA NsP MYJAVA

VÁŽENÍ NAŠI KLIENTI / PACIENTI

Nemocnica s poliklinikou Myj ava, v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 v znení neskorších predpisov, si dovoľuje touto cestou obrátiť sa na Vás s prosbou o poskytnutie 2 % (3 %) zo zaplatenej dane z príjmov na nákup materiálového a prístrojového vybavenia.

Nakoľko nemocnica nemôže byť priamo prijímateľom 2 % (3 %) dane z príjmov a niekoľko ročná spolupráca s Nadáciu Emílie Kováčovej skončila, oslovila NsP Myjava Nadáciu TA3 (ďalej len „nadácia“).

S Vaším prispením a z prostriedkov nášho zriaďovateľa – TSK sme už napr. zakúpili:

  • kultivačný termostat na mikrobiológiu
  • antidekubitný matrac aktívny

TÝMTO VYSLOVUJEME POĎAKOVANIE VŠETKÝM, KTORÍ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH VENOVALI 2 % (3 %) Z DANÍ NA NÁKUP ZDRAVOTNÍCKEJ PRÍSTROJOVEJ TECHNIKY, ČÍM PRISPELI K ZLEPŠENIU POSKYTOVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI.

VÁŽENÍ KLIENTI / PACIENTI,

VOPRED VÁM ĎAKUJEME ZA POSKYTNUTÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY, KTORÝMI NÁM PRISPEJETE NA NÁKUP MATERIÁLOVÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA.

Za pochopenie Vám ďakujeme a prajeme Vám veľa zdravia.

Dokumenty na stiahnutie