V myjavskej nemocnici pribudne nové oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti

Moderátor:

"V myjavskej nemocnici, ktorá je najmenšou z troch takýchto zdravotníckych zariadení Trenčianskeho samosprávneho kraja, tak tam pribudne nové multiodborové oddelenie. Vznikne prebudovaním doterajších pracovísk anestéziológie a intenzívnej medicíny. Pacienti s najvážnejšími diagnózami tak budú mať zabezpečenú komplexnú intenzívnu starostlivosť s moderným prístrojovým vybavením a špecializovaným personálom. Hovorí Vlasta Cigánková."

Vlasta Cigánková, redaktorka:

"Pre členitý región myjavských kopaníc s početnými a ťažko dostupnými osadami, ktoré sú od seba vzdialené aj niekoľko kilometrov, je nemocnica v okresnom meste strategicky dôležitá. Hovorí predseda Trenčianskeho kraja Jaroslav Baška."

Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja:

"Pomohla nám aj rýchla lekárska pomoc, čiže vlastná sanitka s vlastným tímom, ktorú má táto nemocnica, zlepšuje to poskytovanie zdravotníckych služieb pre tento región. Už minulý rok sme do tejto nemocnice kúpili vybavenie na toto oddelenie, rôzne anestéziologické prístroje v hodnote vyše 300-tisíc a táto rekonštrukcia bude stáť viac ako 500-tisíc eur. Všetko je to financované iba z rozpočtu Trenčianskej župy." stránka č. 111

Vlasta Cigánková:

"Projekt zahŕňa prestavbu doterajších priestorov oddelenia, opravu podláh, kúrenia, rozvodov a sociálnych zariadení. Podľa riaditeľa nemocnice Henricha Gašparíka, vznikne nové multiodborové oddelenie."

Henrich Gašparík, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Myjava:

"Ideme spojiť pracoviská akútnej medicíny s jednotkami intenzívnej starostlivosti. To znamená, že tí najťažší, najvážnejší pacienti budú na jednom moderne vybavenom pracovisku. Čo je najpodstatnejšie, bude im poskytnutá najodbornejšia starostlivosť, pretože na oddelenípracujú anestéziológovia a lekári, ktorí sú špeciálne vyškolení pre intenzívnu medicínu."

Vlasta Cigánková:

"Nie je to však jediná investícia kraja. V areáli nemocnice sa v týchto dňoch končí aj rekonštrukcia zastaralej prevádzkovej budovy s práčovňou a jedálňou, na ktorú kraj vyčlenil zo svojho rozpočtu takmer 2,5 milióna eur. Zástupca dodávateľa Dušan Jasečko."

Dušan Jasečko, zástupca dodávateľa:

"Toto celo zrekonštruovať do takého stavu, aby sme spĺňalo hygienické podmienky, aby tu bola moderná prevádzka či kuchyne, alebo práčovne, bolo veľmi náročné a tu sa vlastne všetko zbúralo, všetko prerobilo."

Vlasta Cigánková:

"Na modernizáciu nemocnice a prístrojové vybavenie roky prispievajú aj podnikatelia a samosprávy v regióne. Tvrdí primátor Myjavy Pavel Halabrín."

Pavel Halabrín, primátor Myjavy:

"Je to 250-, 300-tisíc, ktoré sú tu za posledných 5-6 rokov investovali zo strany mesta, obcí a aj mnohých firiem, ktoré vnímajú tú potrebu, sú ochotní prispieť a skladáme sa na tie investície, ktoré je tu treba, a na ktoré samosprávny kraj už nemá zdroje."

Vlasta Cigánková:

"Stavebné práce na budovaní nového multiodborového pracoviska by mali trvať do konca marca budúceho roka."

Voľné pracovné miesta

Partneri