Monoklonálne protilátky proti ochoreniu COVID-19

Monoklonálne protilátky proti ochoreniu COVID-19

Monoklonálne protilátky na liečbu ochorenia Covid-19 Kasirivimab a Imdevimab sú dostupné pre pacientov aj v NsP Myjava od 18. novembra 2021. Podávajú sa vo forme jednorazovej infúzie po predchádzajúcom telefonickom objednaní lekárom v priestoroch vyhradených na podávanie monoklonálnych protilátok (infúzny covidový stacionár). Jedná sa o priestory, v ktorých sa pôvodne nachádzalo oddelenie Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Po podaní infúzie pacient zostáva ešte 1 hodinu v starostlivosti zdravotníkov a následne odchádza do domácej starostlivosti.

monoklonálne protilátky na liečbu ochorenia Covid-19

Manažment pacienta s indikáciou na podanie monoklonálnych protilátok a objednávanie  pacienta na podanie tejto liečby v NsP Myjava zabezpečuje všeobecný lekár. Liek môže indikovať lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, lekár v špecializačnom odbore pediatria, alebo lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo.

Kontaktné osoby v NsP Myjava na konzultácie pre lekárov:

MUDr. Pavol Halaš, MPH:  034/69 79 161

MUDr. Antónia Malíková: 034/69 79 218

Cieľom podávania monoklonálnych protilátok je zabrániť úmrtiu, alebo hospitalizácii, v indikovaných prípadoch je možné podať túto liečbu aj hospitalizovaným pacientom. Táto liečba je indikovaná u pacientov s vysokým rizikom ťažkého priebehu ochorenia, ktorí majú potvrdené ochorenie COVID-19 metódou RT-PCR alebo LAMP alebo prostredníctvom rýchlej PCR diagnostiky.

  • Pacienti starší ako 65 rokov.
  • Pacienti s obezitou a BMI viac ako 35.
  • Pacienti s renálnym zlyhaním (CKD G3 – G5) vrátane pacientov na hemodialýze a vrátane pacientov s nefrotickým syndrómom.
  • Pacienti s chronickým ochorením pečene v štádiu cirhózy alebo pokročilej fibrózy a prejavmi hepatálnej insuficiencie.
  • Pacienti s chronickým srdcovocievnym ochorením v štádiu srdcového zlyhávania alebo s významnou kardiálnou dekompenzáciou v minulosti.
  • Pacienti s artériovou hypertenziou v štádiu pokročilých orgánových komplikácií.
  • Pacienti s chronickým ochorením pľúc s chronickou respiračnou insuficienciou a s exacerbáciami vyžadujúcimi hospitalizáciu v minulosti.
  • Pacienti s cukrovkou 1. alebo 2. typu s pokročilými chronickými komplikáciami.
  • Pacienti s ťažkou formou Parkinsonovej choroby a inými neurologickými ochoreniami s rizikom respiračného zlyhania pri ochorení COVID-19.
  • Imunokompromitovaní pacienti so závažnou poruchou imunity na základe rozhodnutia lekára. Medzi pacientov s rôznymi druhmi klinicky významných porúch imunitných mechanizmov patria napr. pacienti s Downovým syndrómom a obezitou alebo inou vrodenou chybou asociovanou s Downovým syndrómom, pacienti na aktívnej hematoonkologickej liečbe a po orgánových transplantáciách, alebo po transplantáciách krvotvorných buniek, pacienti so zle kontrolovanou infekciou HIV alebo na imunosupresívnej liečbe.

 

Všetky dokumenty v súvislosti s liečbou monoklonálnymi protilátkami sú zverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk/?monoklonalne-protilatky

Voľné pracovné miesta

Partneri