Telefóny a e-maily

Telefóny a e-maily

Riaditeľstvo

riaditeľka
034/6979243
sekretariát
034/6979243

Vedenie a správa

Vedúci pre liečebno-preventívnu starostlivosť a vedúci pre ošetrovateľskú starostlivosť - Mgr Marková
034/6979114
Ekonomicko - prevádzkovo - technický námestník riaditeľa - Ing. Mačuha
034/6979214
Námestník LPS - MUDr. Halaš MPH
034/6979372
Vedúci prevádzko - technického útvaru; Ing. Krč
034/6979212
Vedúci ekonomického útvaru - Ing. Evinicová
034/6979320
Útvar krízového riadenia; kontrolný odbor, referát obrany - Ing. Vranová
034/6979257
Útvar riadenia ľudských zdrojov; Ing.Zábojníková, Urbančíková
034/6979210
Ekonomický odbor - Adamcová
034/6979110
Ekonomický odbor - Pémová
034/6979319
Výpočtové stredisko
034/6979236
Prevádzkový odbor Viskupová
034/6979215
Pokladňa - Ing. Langová
034/6979153
Poisťovňa - Gáliková
034/6979120
Recepcia - Štrbová
034/6979352

Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň - Prvá kopaničiarska lekáreň
034/6979241
Nemocničná lekáreň - sklad zdravotníckeho materiálu
034/6979171
Nemocničná lekáreň
034/6979230
Nemocničná lekáreň - vedúca
034/6979124

Hospodársko - technická správa

Vrátnica - spojovateľka
034/6979111; 126
Práčovňa
034/6979134
034/6979197
Sklad všeobecného materiálu
034/6979148
Elektroúdržba
034/6979135
Údržba
034/6979231
Kotolňa
034/6979137
Kuchyňa
034/6979373
Stravovacia prevádzka, vedúca
034/6979139
Centrálny príjem
034/6979352

Interné oddelenie

Interné oddelenie - vyšetrovňa lekári
034/6979403
Interné oddelenie - primár
034/6979404
Interné oddelenie - jednotka intenzívnej starostlivosti
034/6979177
Interné oddelenie - vyšetrovňa
034/6979264
Interné oddelenie - vrchná sestra
034/6979316
Interné oddelenie - lekárska pohotovostná služba
034/6979178
Interné oddelenie - centrálna sterilizácia
034/6979223

Chirurgické oddelenie

Chirurgické oddelenie - primár
034/6979119
Chirurgické oddelenie - pooperačná izba
034/6979249
Chirurgické oddelenie - vyšetrovňa
034/6979268
Chirurgické oddelenie - lekári
034/6979119

Oddelenie dlhodobo chorých

Oddelenie dlhodobo chorých - vyšetrovňa
034/6979174
Oddelenie dlhodobo chorých - lekárska izba
034/6979274
Oddelenie dlhodobo chorých - vedúca sestra
034/6979202

Detské oddelenie

Detské oddelenie - vyšetrovňa
034/6979114
Detské oddelenie - lekári
034/6979116
Detské oddelenie - primár
034/6979226

RTG oddelenie (SVLZ)

CT - popisovňa
034/6979361
CT - denná miestnosť
034/6979360
Oddelenie rádiodiagnostické - sonograf
034/6979355
Oddelenie rádiodiagnostické - RTG pracovisko
034/6979260
Oddelenie rádiodiagnostické - lekári
034/6979267

Oddelenie hematologicko - transfúzne (SVLZ)

Oddelenie hematologicko - transfúzne - laboratórium
034/6979265
Oddelenie hematologicko - transfúzne - transfúzny úsek
034/6979155
Oddelenie hematologicko - transfúzne - lekár, vyšetrovňa
034/6979275

Oddelenie klinickej biochémie (SVLZ)

Oddelenie klinickej biochémie - laboratórium
034/6979263

Oddelenie klinickej mikrobiológie (SVLZ)

Oddelenie klinickej mikrobiológie - výtery z rekta. materiály na parazitické vyšetrenia, hemokultúry, stery z oper. rany, exudáty, punktáty, výtery z ucha likvor anaeróbny materiál
034/6979347
Oddelenie klinickej mikrobiológie - výtery z hrdla, spúta, bronch. sekrét, moč - kultivačne, gynekologické materiály
034/6979169
Oddelenie klinickej mikrobiológie - výsledky vyšetrení - imuno - serologických
034/6979345

OAIM oddelenie

OAIM oddelenie - lekári
034/6979161
OAIM oddelenie - primár
034/6979372
OAIM oddelenie - vrchná sestra
034/6979162
OAIM oddelenie - sestry
034/6979156

Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie

Gynekologicko pôrodnícke oddelenie - novorodenecké boxy
034/6979151
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie - primár
034/6979225
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie - lekári
034/6979262
034/6979323
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie - vyšetrovňa gynekologická
034/6979266
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie - vyšetrovňa pôrodnícka
034/6979112
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie - novorodenecké boxy
034/6979151

Detské odborné ambulancie

Detská kardiologická ambulancia - MUDr. Ondrisková
034/6979370
Detská nefrologická ambulancia - MUDr. Petráš
034/6979311
Detská príjmová ambulancia - MUDr. Nosko
034/6979311
Detská alergologická ambulancia - MUDr. Zavillová
034/6979146

Odborné ambulancie

Algeziologická ambulancia - MUDr. Baníková
034/6979261
Očná ambulancia - MUDr. Dugová
034/6979
Logopedická ambulancia - Mgr. Hamalová
034/6979
Ortopedická ambulancia - MUDr. Hornák
034/6979176
Očná ambulancia - MUDr. Hendrich
034/6979175
ORL ambulancia - MUDr. Ammer
034/6979125
Psychiatrická ambulancia - MUDr. Markovičová
034/6979253
Nefrologická ambulancia - MUDr. Masárová
034/6979321
Gynekologická ambulancia - MUDr. Šťastný
034/6979167
Kožná ambulancia - MUDr. Kročianová
034/6979129
EMOTRANS – dopravná zdravotná služba
034/6979327
Dialyzačné centrum
034/6979270; 149
Vakcinačná ambulancia
034/6979242
Chirurgická pohotovostná ambulancia
034/6979312
Ortopedická ambulancia - MUDr. Hendrich
034/6979313
Endokrinologická ambulancia - Doc., MUDr. Bielik, CSc.
034/6979152
Gastroenterologická ambulancia - MUDr. Filan
034/6979258
ORL ambulancia - MUDr. Husarčeková
034/6979310
Neurologická ambulancia - MUDr. Zeman
034/6979208
Rehabilitačná ambulancia - MUDr. Košík
034/6979324
Reumatologická ambulancia - MUDr. Tomašovičová
034/6979127
Kardiologická ambulancia - MUDr. Kozlovský
034/6979354
Odberová ambulancia
034/6979353
TaPCH ambulancia - MUDr. Malíková
034/6979216
034/6979218
Hematologická ambulancia - MUDr. Karolová
034/6979276
Chirurgická ambulancia - MUDr. Fraňo
034/6979211
Urologická ambulancia - MUDr. Móro
034/6979277
Diabetologická ambulancia - MUDr. Sláviková
034/6979219
Interná ambulancia I. - MUDr. Tibenská
034/6979217

Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Kubík
034/6979
MUDr. Dubinská
034/6979
MUDr. Habardová
034/6979
MUDr. Potúčková
034/6979379
MUDr. Pražienková
034/6979121
MUDr. Mokoš
034/6979130

Stomatologické ambulancie

Stomatologické laboratórium - V.Borovská
034/6979331
Stomatologické laboratórium
034/6979250; 246
MUDr. Držková
034/6979251
MUDr. Jakubcová
034/6979233
MUDr. Janovíčková
034/6979252
MUDr. Kurtišová
034/6979160