Telefóny a emaily

Telefónne linky

Vedenie a správa

Riaditeľ, sekretariát
034/6979243
Vrátnica - spojovateľka
034/6979111; 126
Ekonomicko - prevádzkovo - technický námestník riaditeľa Ing. Mačuha
034/6979214
Námestník LPS
034/6979372
Vedúci ekonomického útvaru; Ing. Evinicová
034/6979320
Vedúci prevádzko - technického útvaru; Ing. Krč
034/6979212
Útvar riadenia ľudských zdrojov; Ing.Zábojníková, Urbančíková
034/6979210
Kontrolný odbor, referát obrany
034/6979257
Ekonomický odbor Adamcová
034/6979110
Ekonomický odbor Pémová
034/6979319
Ekonomický odbor Ing. Evinicová
034/6979320
Výpočtové stredisko
034/6979236
Prevádzkový odbor
034/6979215
Personálno - mzdový odbor
034/6979210
Pokladňa
034/6979153
Poisťovňa
034/6979120
Knižnica
034/6979142

Telefóny a emaily

Riaditeľstvo

riaditeľ
034/6979243
sekretariát
034/6979243

Prevádzka

CT denná miestnosť
034/6979360
RTG pracovisko
034/6979260
Oddelenie klinickej biochémie
034/6979263
Nemocničná lekáreň
034/6979124
Transfúzny úsek
034/6979155
Hematologické laboratórium
034/6979265
Oddelenie klinickej mikrobiológie
034/6979345; 169
Centrálny príjem
034/6979352
Úsek krízového riadenia, kontrolný odbor
034/6979257
Vedúci pre liečebno-preventívnu starostlivosť a vedúci pre ošetrovateľskú starostlivosť
034/6979114
Ekonomický vedúci Ing. Evinicová Zuzana
034/6979320
Prevádzkovo - technický vedúci
034/6979212
Vedúci pre riadenie ľudských zdrojov a marketing
034/6979210
Telefónna ústredňa
034/6979111

Lôžkové oddelenia

OAIM oddelenie
034/6979161
Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie - Chodba
034/6979315
Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie - Lekári
034/6979245
Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie - Primár
034/6979314
Interné oddelenie - Lekári
034/6979178
Chirurgické oddelenie - Primár
034/6979197
Chirurgické oddelenie - Lekári
034/6979119
Detské oddelenie - Lekári
034/6979116
Detské oddelenie - Primár
034/6979202
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie - Lekári
034/6979262; 323
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie - Primár
034/6979225
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Chodba pôrodnické oddelenie
034/6979244
Oddelenie dlhodobo chorých - Vyšetrovňa
034/6979274
Oddelenie dlhodobo chorých - Chodba
034/6979204
Detské oddelenie - Chodba
034/6979220
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Chodba gynekologické oddelenie
034/6979154
Chirurgické oddelenie - Chodba muži
034/6979157
Chirurgické oddelenie - Chodba ženy
034/6979143
Interné oddelenie - Chodba muži
034/6979159
Interné oddelenie - Chodba ženy
034/6979248

Odborné ambulancie

Endokrinologická ambulancia - Doc., MUDr. Ján Bielik, CSc.
034/6979152
Gastroenterologická ambulancia - MUDr. Filan
034/6979258
ORL ambulancia - MUDr. Husarčeková
034/6979310
Neurologická ambulancia - MUDr. Zeman
034/6979208
Rehabilitačná ambulancia - MUDr. Košík
034/6979324
Reumatologická ambulancia - MUDr. Tomašovičová
034/6979127
Kardiologická ambulancia - MUDr. Kozlovský
034/6979354
Interná ambulancia II.
034/6979353
Detská príjmová ambulancia - MUDr. Nosko
034/6979311
Detská alergologická ambulancia - MUDr. Zavillová
034/6979146
TaPCH ambulancia - MUDr. Malíková
034/6979218
Hematologická ambulancia - MUDr. Karolová
034/6979276
Chirurgická ambulancia - MUDr. Fraňo
034/6979211
Urologická ambulancia - MUDr. Móro
034/6979277
Diabetologická ambulancia - MUDr. Sláviková
034/6979219
Interná ambulancia I. - MUDr. Tibenská
034/6979217

Odborní lekári

Dialyzačné centrum
034/6979270; 149
EMOTRANS – dopravná zdravotná služba
034/6979327
MUDr. Kročianová – kožná ambulancia
034/6979129
MUDr. Šťastný – gynekologická ambulancia
034/6979167
MUDr. Ondrisková – detská kardiologická amb.
034/6979370
MUDr. Masárová – nefrologická ambulancia
034/6979321
MUDr. Markovičová – psychiatriacká ambulancia
034/6979253
MUDr. Ammer – ORL ambulancia
034/6979125
MUDr. Hornák – ortopéd
034/6979176

Externí lekári pre dospelých

MUDr. Potúčková Dáša
034/6979379
MUDr. Pražienková Vlasta
034/6979121
MUDr. Mokoš Peter
034/6979130

Stomatológia

Stomatologické laboratórium - V.Borovská
034/6979331
Stomatologické laboratórium
034/6979250; 246
MUDr. Držková
034/6979251
MUDr. Jakubcová
034/6979233
MUDr. Janovíčková
034/6979252
MUDr. Kurtišová
034/6979160