Vedenie NsP

PhDr. Elena Štefíková, MPH

riaditeľka

034/6979243

riaditel@nspmyjava.sk

MUDr. Pavol Halaš MPH

námestník riaditeľa pre LPS

034/6979156

pavol.halas@nspmyjava.sk

Mgr. Viktória Marková

námestníčka pre ošetrovateľstvo

034/6979114

viktoria.markova@nspmyjava.sk

Ing. Ladislav Mačuha

námestník ekonomicko -

prevádzkovo - technický

034/6979214

ladislav.macuha@nspmyjava.sk