Zriaďovateľ NsP

erb tskAdresa:
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Telefón: 032 / 6555 811 (sekretariát riaditeľa Úradu TSK)
Fax: 032 / 6555 909
E-mail: info@tsk.sk
Web:www.tsk.sk

Štatutár: Ing. Jaroslav Baška

Vedúca odboru zdravotníctva a humánnej farmácie: PhDr. Elena Štefíková, MPH

Zamestnanci:

MUDr. Marián Brídik

Lekár samosprávneho kraja

MUDr. Ivana Brnáková, DiS.

Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie

Ing. Stanislava Gagová

Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie

Mgr. Gabriel Chromiak

Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie

PhDr. Gabriela Kiselová

Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie

Ing. Zuzana Kotásková

Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie

Mgr. Soňa Michalcová

Referent odd. zdravotníctva a humánnej farmácie

RNDr. Peter Wirth

Farmaceut samosprávneho kraja

Voľné pracovné miesta

Partneri