Prijmeme do pracovného pomeru lekárov

Nemocnica s poliklinikou Myjava prijme do pracovného pomeru

 

lekárov špecialistov v odbore:

»      vnútorné lekárstvo

»      neurológia

»      pediatra

»      nefrológia

»      pediatrická nefrológia

»      klinická onkológia

»      ortopédia 

»      traumatológia 

 

lekárov aj absolventov LF na:

»      detské oddelenie

»      interné oddelenie

 

(lekári bez špecializácie   základná zložka mzdy brutto 1266,25 € 

 lekári so  špecializáciou   základná zložka mzdy brutto 2329,90 €

 + pohyblivá zložka mzdy dohodou).

 

Ponúkame nadštandardné platové podmienky, odbornú prácu, moderné prístrojové vybavenie, možnosť osobného rastu formou ďalšieho vzdelávania, týždeň dovolenky              nad výmeru Zákonníka práce, zabezpečenie ubytovania/možnosť pridelenia bytu.

 

Termín nástupu: podľa dohody

Informujte sa:

u riaditeľa NsP MUDr. Henricha Gašparíka, PhD.   Tel. č.: 034/6979 243,

E-mail: jana.rybarova@nspmyjava.sk,

prípadne u námestníka LPS MUDr. Pavla Halaša, Tel. č.: 034/6979 372,

E-mail: pavol.halas@nspmyjava.sk.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania s krátkym profesijným životopisom a telefonickým kontaktom zasielajte na adresu:

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Útvar riadenia ľudských zdrojov

Staromyjavská 59

907 01 Myjava

E-mailom na adresu: alena.zabojnikova@nspmyjava.sk

Voľné pracovné miesta

Partneri