Prijmeme do pracovného pomeru lekárov

Nemocnica s poliklinikou Myjava prijme do pracovného pomeru

lekárov špecialistov v odbore:

»      vnútorné lekárstvo

»      neurológia

»      pediatra

»      gynekológia a pôrodníctvo

»      chirurgia

»      anestéziológia a intenzívna medicína

»      fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

»      nefrológia

»      pediatrická nefrológia

»      klinická onkológia

»      traumatológia

»      rádiológia

 

lekárov aj absolventov LF

Základná zložka mzdy brutto

lekári bez špecializácie                 1816,50 €    -   2361,45 € (30 rokov praxe)

lekári so  špecializáciou                3027,50 €      -   3935,75 € (30 rokov praxe)

výška základnej zložky mzdy závisí od odpracovaných rokov v zdravotníckom povolaní.

 

Ponúkame nadštandardné platové podmienky, odbornú prácu, moderné prístrojové vybavenie, možnosť osobného rastu formou ďalšieho vzdelávania, týždeň dovolenky              nad výmeru Zákonníka práce.

 

Termín nástupu: podľa dohody

 

Informujte sa:

u riaditeľky NsP PhDr. Eleny Štefíkovej,MPH       Tel. č.: 034/6979 243,

E-mail: jana.rybarova@nspmyjava.sk,

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania s krátkym profesijným životopisom a telefonickým kontaktom zasielajte na adresu:

 

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Útvar riadenia ľudských zdrojov

Staromyjavská 59

907 01 Myjava

E-mailom na adresu: alena.zabojnikova@nspmyjava.sk