Prijmeme do pracovného pomeru sestry

Nemocnica s poliklinikou Myjava prijme do pracovného pomeru

SESTRY

-      základná zložka mzdy        sestry bez špecializácie                           928 €

                                                          

                                                    sestry s príslušnou špecializáciou        1073,78 €

Termín nástupu: podľa dohody

Kontakt

námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Viktória Marková, Tel. č.: 034 / 69 79 114

E-mail: viktoria.markova@nspmyjava.sk.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania s krátkym profesijným životopisom a telefonickým kontaktom zasielajte na adresu:

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Útvar riadenia ľudských zdrojov

Staromyjavská 59

907 01 Myjava

E-mailom na adresu: alena.zabojnikova@nspmyjava.sk

Voľné pracovné miesta

Partneri