Rádiodiagnostické oddelenie

Vedúci lekár:

Lekári:

Dr. Csornej Vitalij Vaszilovics

MUDr. Páleniková Romana

MUDr. Pagáčová Zuzana

Vedúci rádiologický  technik:

Bc. Konečná Eva

Rádiologickí technici:

Říčařová Ingrid

Bc. Eliašová - Kavická Miroslava

Bc. Chropúvková Lenka

Kuhajdová Slavomíra

Vyskočilová Vlasta

Kovárová Jaroslava

Zdravotná sestra:

Halásová Eva

Dokumentační asistenti:

Ing. Dingová Ivana

Ušiaková Marta

Slezák Jakub

Telefón evidencia pacientov

Telefón lekári

Telefón USG

Telefón RTG

Telefón CT

Telefón denná miestnosť

Telefón Stará Turá

034/69 79 260

034/69 79 267

034/69 79 355

034/69 79 209

034/69 79 361

034/69 79 228

032/77 08 123

e-mail:                        

eva.konecna@nspmyjava.sk

Ordinačné hodiny

Pohotovostná služba

6:30 - 15:00

15:00 - 6:30

Typ ambulancie

štátna

Budova

oddelenia

Poschodie

RDG - prízemie

CT - suterén

Rádiodiagnostické oddelenie

1.           Skiagrafické pracovisko

2.           Mamografické pracovisko

3.           Denzitometrické pracovisko

4.           Ultrasonografické pracovisko

5.           CT pracovisko

6.           Skiagrafické pracovisko – vysunuté pracovisko Stará Turá

 

Pracoviská sú navzájom i s ostatnými oddeleniami digitálne prepojené pomocou systému PACS. Oddelenie je  digitalizované, pripojené i do siete T3C, čo umožňuje výmenu obrazovej dokumentácie s inými zdravotníckymi zariadeniami. Poskytujeme výdaj digitálnej obrazovej informácie v dátovom formáte DICOM na CD a DVD. Ožiarenie pacientov a diagnostické referenčné úrovne  sa sledujú pomocou DQC monitoru.

Sonografia (USG) brucha, sonografia (USG) prsníkov, mamografia (MMG) – pacienti sa objednávajú na evidencii rádiologického oddelenia osobe  alebo telefonicky na čísle  034/6979 260 od  6:30 do 14:00 hod.

Počítačová tomografia (CT) – pacienti sa objednávajú na CT pracovisku osobne alebo telefonicky na čísle 034/6979 361 od 6:30 do 14:00 hod.

Vyšetrenia sa realizujú na základe žiadanky na RDG vyšetrenie od lekára, na ktorej má byť uvedené:

 •  meno, priezvisko, rodné číslo pacienta
 •  poisťovňa pacienta
 •  hmotnosť a výška pacienta
 •  klinická diagnóza vrátane číselného kódu diagnózy
 •  jasná špecifikácia vyšetrenia (modalita, oblasť a orgán vyšetrenia)
 •  klinická otázka
 •  epikríza
 •  kontraindikácia podania kontrastnej látky, prípadne ďalšie skutočnosti s tým   spojené
 •  informácia o prípadnej gravidite
 •  informácie o predchádzajúcich aplikáciách rádionuklidov a IŽ, ktoré by mohli mať   význam pre uvažované vyšetrenie alebo liečbu
 •  meno a podpis indikujúceho lekára, kód lekára, kód PZS, čitateľná pečiatka
 •  dátum vystavenia žiadanky