Skiagrafické pracovisko (RTG) Stará Turá

Skiagrafické pracovisko (RTG) Stará Turá

Na skiagrafickom  pracovisku sa využíva  prístroj Indico 100 RAD (nepriama digitalizácia). Vykonávajú sa tu vyšetrenia skeletu (lebky, chrbtice, rebier, skeletu horných a dolných končatín, panvy), pľúc, brucha – natívne vyšetrenie.

Príprava na vyšetrenie: príprava spočíva v odložení si oblečenia a šperkov z vyšetrovanej časti tela.

Objednanie: vyšetrenie sa vykonáva  na počkanie počas pracovnej doby. Pred samotným vyšetrením je potrebné sa zaregistrovať  so žiadankou na vyšetrenie priamo na  RTG pracovisku.

Fotogaléria