Skiagrafické pracovisko (RTG) Stará Turá

Na skiagrafickom  pracovisku sa využíva  prístroj Indico 100 RAD (nepriama digitalizácia). Vykonávajú sa tu vyšetrenia skeletu (lebky, chrbtice, rebier, skeletu horných a dolných končatín, panvy), pľúc, brucha – natívne vyšetrenie.

Príprava na vyšetrenie: príprava spočíva v odložení si oblečenia a šperkov z vyšetrovanej časti tela.

Objednanie: vyšetrenie sa vykonáva  na počkanie počas pracovnej doby. Pred samotným vyšetrením je potrebné sa zaregistrovať  so žiadankou na vyšetrenie priamo na  RTG pracovisku.

Voľné pracovné miesta

Partneri