MUDr. Filan Filip

Gastroenterologická ambulancia

Typ ambulancieŠtátna
LekáriMUDr. Filan Filip
Klapka034/6979258
Emailfilip.filan@nspmyjava.sk
PoschodiePrvé poschodie
BudovaPoliklinická časť
SestraMgr. Mockovčiaková Alžbeta

Otváracie hodiny

Pondelok

7:00-15:00

Utorok

7:00-15:00

Streda

7:00-15:00

Štvrtok

7:00-15:00

Piatok

7:00-15:00

Sobota

neordinuje

Nedeľa

neordinuje

Na ambulancii neevidujeme čakacie doby.

Gastroenterologický traktGastroenterologická ambulancia NsP Myjava

poskytuje komplexnú gastroenterologickú starostlivosť ambulantným a hospitalizovaným pacientom. Jej nosnou činnosťou je diagnostika, liečba a prevencia ochorení tráviacej trubice, pečene, žlčníka a žlčových ciest, podžalúdkovej žľazy, u dospelých pacientov.

 

ENDOSKOPICKÉ VYŠETRENIE HORNEJ ČASTI TRÁVIACEJ TRUBICE 

E z o f a f o g a s t r o d u o d e n o s k o p i a (alebo skrátene gastroskopia) umožňuje opticky vyšetriť hornú časť tráviacej trubice až po dvanástnik vrátane.


Gastroenterologická sondaP r í p r a v a  p a c i e n t a na vyšetrenie je nenáročná. Musí byť len 12 hodín pred vyšetrením nalačno (nesmie piť ani tekutiny a fajčiť). Pred vyšetrením sa zvykne do hrdla vstreknúť znecitlivujúci spray alebo pacient dostane cukrík s podobným účinkom. Upokojujúca injekcia, prípadne injekcia na obmedzenie slinenia, či proti bolesti sa v súčasnosti už podáva veľmi zriedka nielen u nás, ale podobný trend panuje aj v štátoch EÚ a inde vo svete. Pacienti, ktorí majú vyberateľnú zubnú protézu, si ju pred vyšetrením musia vybrať. Je vhodné mať pri sebe aspoň balíček hygienických vreckoviek.
P r i e b e h v y š e t r e n i a je väčšinou hladký. Pacienta zdravotná sestra uloží do polohy v ľahu na ľavý bok a do úst medzi zuboradie mu dá umelý chránič, do ktorého musí počas celého vyšetrenia ľahko hrýzť a dbať o to, aby mu počas vyšetrenia nevypadol z úst. (asistujúca zdravotná sestra mu ho jednou rukou pridržiava druhou podľa pokynov lekára zavádza prístroj). Gastroskopia sama o sebe nie je bolestivá, pre zvlášť citlivých pacientov môže byť trocha nepríjemné zavádzanie prístroja a/alebo tlak v oblasti žalúdka po zavedení prístroja, ktorý je spôsobený vzduchom. Tento je však potrebný na rozopnutie stien žalúdka, aby mal endoskopujúci lekár dokonalý prehľad o zmenách na vyšetrovanej sliznici. Ak pacienta vzduch tlačí, môže ho pomaly vypúšťať ústami, vedľa chrániča. Diagnostické vyšetrenie trvá niekoľko minút, pri terapeutickom zákroku záleží od jeho náročnosti, tu sa trvanie pohybuje okolo 30 minút, v závislosti od skúseností personálu a náročnosti liečebného endoskopického výkonu.
P o  v y š e t r e n í - ak pacient nemal znecitlivené hrdlo vyššie uvedeným spôsobom a/alebo ak mu nebol robený zložitejší zákrok (napr. polypektomia) môže odísť bez potreby ďalšieho sledovania jeho zdravotného stavu. Ak mu nebola odobratá vzorka na histologické vyšetrenie, môže prakticky ihneď po vyšetrení jesť i piť, po odbere vzorky je dobré pár minút počkať. Po polypektomií je väčšinou potrebné 24-hodnové sledovanie v nemocnici. Pacient by mal dodržať všetky pokyny vyšetrujúceho personálu aj po odchode z ambulancie.

 

Percutánna endoskopická gastrostómia  PEGPercutánna endoskopická gastrostómia (PEG)

 

PEG je endoskopické zavedenie nutričnej sondy do žalúdka. Vykonáva sa počas hospitalizácie. Pri zavádzaní sondy sú potrební dvaja gastroenteorológovia resp. gastroenteorológ a chirurg (na našom pracovisku spolupracujeme s chirurgom). Je to invazívny výkon, ktorý sa vykonáva pri plnom vedomí pacienta. Potrebujeme určitú spoluprácu pacienta, aby mal dobré hemokoagulačné parametre.

 

ENDOSKOPICKÉ VYŠETRENIE DOLNEJ ČASTI TRÁVIACEJ TRUBICE

R e k t o s k o p i a je endoskopická vyšetrovacia metóda, ktorá sa vykonáva pomocou kovového prístroja - rektoskopu. Ide o rigídny (neohybný) kovový tubus, ktorý sa zavádza pacientovi do konečníka pri kontrole zrakom vyšetrujúceho a osvetlenom zornom poli zo zdroja svetla, ktorý sa obyčajne privádza do rektoskopu cez rukoväť. Počas vyšetrenia, ktoré je možné asi do hlbky 30 cm od konečníkového (análneho) otvoru, je tiež možný odber vzorky sliznice konečníka na mikroskopické vyšetrenie, zastavovanie krvácania, prípadne odstraňovanie cudzích telies z konečníka. Existujú aj špeciálne operačné rektoskopy, ktorých popis je však nad rámec tejto stránky.
P r í p r a v a  p a c i e n t a na rektoskopiu obyčajne nie je potrebná, stačí mať pred vyšetrením prázdny konečník, ktorý sa môže vyprázdniť buď prirodzeným spôsobom (pacient by mal mať ráno v deň vyšetrenia stolicu, čo je najlepšie) alebo ak má zápchu, môže v rámci prípravy mať deň pred vyšetrením tekutú stravu a užiť preháňadlo.
P r i e b e h  v y š e t r e n i a. Pacient sa uloží na ľavý bok kolená pri sebe a pritiahnuté k bruchu, konečníkom otočený k vyšetrujúcemu.
Počas vyšetrenia sa do konečníka cez rektoskop fúka vzduch, ktorý rozťahuje konečník a zlepšuje viditeľnosť pri vyšetrovaní. Toto pacient môže pociťovať ako mierny tlak v podbruš- kách, vyšetrenie môže byť pre citlivých pacientov nepríjemné, ale v zásade nie je bolestivé. Bez rozfúkania konečníka však môže byť hodnotenie rektoskopického nálezu sporné.
P o  v y š e t r e n í sa pacient môže ísť vyprázdniť na toaletu, prípadne vytlačiť vzduch z konečníka. Ak sa vyšetrenie robí ambulantne, je dobré po výkone ešte chvíľku posedieť v čakárni a riadiť sa pokynmi vyšetrujúceho personálu. Po krátkej dobe, ak nemá ťažkosti
(bolesti brucha, nafukovanie), môže pacient opustiť čakáreň. 

KolonoskopiaK o l o n o s k o p i a  je endoskopická vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa vyšetruje konečník a hrubé črevo, resp. i dolná časť tenkého čreva, ak je to potrebné. Kolonoskop vyzerá podobne ako gastroskop, len je o niečo hrubší a dlhší.
P r í p r a v a  p a c i e n t a je o čosi náročnejšia, ako na gastroskopiu. Pacient dostane špeciálne preháňadlo na vyčistenie čreva, ktoré podľa pokynov lekára vypije deň pred vyšetrením, najčastejšie sa odporúča v poobedňajších hodinách. Veľmi dôležité je po preháňadle alebo zároveň s ním vypiť aspoň 3 litre inej tekutiny, najlepšie čistej vody alebo minerálky (mlieko sa piť nesmie !). Piť treba dovtedy, kým si pacient nevšimne, že namiesto stolice už z konečníka vyteká len čistá voda (môže byť trocha nahnedlá, to je spôsobené požitým preháňadlom). Počas prípravy pacient väčšinou do 2-3 hodín dostane hnačku, takže by sa mal zdržiavať v blízkosti WC, najlepšie doma. Účinkom preháňadla sa zvýraznia pohyby čriev, takže niektorí zvlášť citliví jedinci to môžu pociťovať ako kŕče. Pri normálnej činnosti tráviaceho traktu dôjde k jeho kompletnému vyprázdneniu najčastejšie do polnoci, takže v noci sa hnačky netreba obávať. Na vyšetrenie by si mal pacient priniesť uterák a toaletný papier. Nestáva sa to často, ale ak tráviaci trakt nefunguje ako má, pacient na vyšetrenie nie je dostatočne vyčistený a preháňadlo začne účinkovať až vtedy keď už má pacient vyšetrenie za sebou. V prípade nedostatočnej prípravy je potrebné kolonoskopiu mnohokrát opakovať. Po takejto skúsenosti s prípravou na vyšetrenie by mal pacient tri dni pred vyšetrením konzumovať len tekutú stravu a v každom prípade použiť iné preháňadlo. Aké, to mu individuálne poradí vyšetrujúci lekár podľa celkového zdravotného stavu a funkčnosti dolného tráviaceho traktu, resp. hĺbky čreva, do akej plánuje vyšetrenie realizovať.
P r i e b e h  v y š e t r e n i a je trocha komplikovanejší a dlhší ako pri gastroskopií. Pacient sa na vyšetrovacie lôžko ukladá väčšinou na ľavý bok, chrbtom k vyšetrujúcemu personálu, pričom dolnú čas tela, resp. konečník má obnažený. Rešpektujúc intimitu vyšetrenia si pacient môže pred vyšetrením namiesto spodnej bielizne natiahnúť umelé nohavičky (tzv. pampersky), na ktorých si doma v mieste konečníka vyrobí malý otvor. Umelé nohavičky dostať podľa veľkosti bežne kúpiť v lekárni. Okolie konečníka a koniec prístroja sa potrie gélom, aby jeho zavádzanie bolo hladké. Zvykne sa podávať injekcia na upokojenie a proti bolesti buď do žily alebo do svalu, prípadne sa na želanie pacient počas výkonu uspí (pozri nebojte sa endoskopie Uspávanie (anestéziu) vykonáva špeciálne školený tím lekára zdravotnej sestry. Anestéziu však poisťovne zatiaľ nehradia. Vyšetrujúci lekár prípadne zdravotná sestra podľa jeho pokynov zavádza prístroj do konečníka. Vtedy je pacient vyzvaný, aby ľahko zatlačil na stolicu, tým sa uvoľní konečníkový zvierač a prístroj sa ľahšie dostane dnu. Prvých asi 30-50 cm vyšetrenia prebieha pomerne hladko. Zavádzanie cez esovitú kľučku (sigmu) môže byť nepríjemné a niekedy aj bolestivé. Vyšetrujúci personál však musí byť trpezlivý, niekedy sa darí prístroj posúvať len po 1-2 centimetroch, podľa reakcie pacienta, ktorého niekedy treba polohovať (otočiť na chrbát alebo pravý bok). Brucho pacienta býva pri vyšetrení nafúknuté (lekár musí cez prístroj vháňať do čriev vzduch, aby získal čo najlepší obraz, pretože steny čreva, ak je prázdne, sú na seba "nalepené" ). To môže vyvolávať tlak, niekedy aj bolesť pri vyšetrení, podobne bolesť vyvoláva aj prechod cez niektoré úseky hrubého čreva, kedy dochádza k ťahu za okružie (to je "blana", ktorou sa fixuje črevo k pobrušnici). Pacient môže zľahka sám alebo na pokyn vyšetrujúceho personálu vypúšťať vzduch prirodzeným spôsobom cez konečník. Vtedy sa mu veľmi uľaví a vo vyšetrení sa môže pokračovať. Samotné vyšetrenie celého hrubého čreva, trvá asi 30-45 minút, v závislosti od skúseností vyšetrujúceho lekára, ale v neposlednom rade i od toho, ako má pacient hrubé črevo uložené a či v brušnej dutine alebo na hrubom čreve nebol v minulosti robený chirurgický zákrok. Pooperačné zrasty alebo "skrútené" črevo sú občas dôvodom, pre ktorý nie je možné vyšetriť celé hrubé črevo.

P o v y š e t r e n í pacient spravidla odchádza na toaletu, kde si zľahla masíruje brucho a snaží sa vypustiť zbytok vzduchu, ktorým sa pri vyšetrení nafúklo črevo. Ak sa mu to nedarí, môže mu zdravotná sestra zaviesť rektálnu rúrku, cez ktorú plyny odchádzajú ľahšie. Po vyšetrení je vhodné pobudnúť asi 20-30 minút v čakárni alebo v sledovacej miestnosti zdravotníckeho zariadenia. Ak už pacient necíti výraznejší tlak v bruchu, môže odísť domov, prípadne sa nechať odviezť v doprovode blízkej osoby. Doprovod a odvoz sa v každom prípade odporúča, ak pacient absolvoval vyšetrenie v celkovej anestézií.

 

Ošetrenie hemoroidovOšetrenie hemoroidov-zlatej žily  neinvazívnouj metódou- Barronovou technikou - aplikácia gumičky na stopku hemoroidu pomocou jednoduchého endoskopického prístroja. Ošetrenie touto metódou vytvára dvojitý efekt - čiastočná redukcia hemoroidálneho tkaniva a jazva, ktorá fixuje zvyšok tkaniva k spodine. Ošetrenie spočíva v zachytení hemoroidu sacou sondou a aplikácii gumového krúžku na krčok hemoroidu pomocou aplikátora. Gumový krúžok zaškrtí prítokové a odtokové cievy hemoroidu, následne sa aplikuje infračevená koagulácia - krátka expozícia koncentrovaného infračerveného svetla do oblasti bázy hemoroidu v zóne predpokladaných prívodných ciev a ich koagulácia. Ošetrený hemoroid v priebehu niekoľkých hodín až dní (podľa veľkosti hemoroidu) bezbolestne nekrotizuje (odumrie), spontánne sa odlúči a odchádza stolicou. Rana sa hojí malou jazvou. Ošetrenie je vhodné pre hemoroidy 2. stupňa, ale je možné ošetriť aj hemoroidy 1.a 3. stupňa. Výkon je realizovaný za poplatok stanovený NsP Myjava.