Interné oddelenie

Stručná charakteristika oddelenia

Primár

doc. MUDr. Sirotiaková Jana PhD.

Zástupca primára

MUDr. Alžbeta Tibenská

Lekári

MUDr. Malíková Antónia

MUDr. Plešová Natália

MUDr. Balážová Natália

MUDr. Sláviková Alexandra

Dr. Kovach Olesia

Dr. Kirsanova Maryna

MUDr. Eľko Juraj

Hlavná sestra

Mgr. Kubíková Jana

Telefón

034/ 69 79 264

034/ 69 79 177

Návštevné hodiny

14:00 - 17:00

Budova

oddelenia

Poschodie

prvé

Počet lôžok

40

Nadštandardné izby

1x1 a 2x2

 

Ide o oddelenie akútnej a chronickej medicíny ktoré poskytuje diagnostickú a liečebnú preventívnu ústavnú starostlivosť pri ochorení vnútorných orgánov:interne oddelenie

  • srdcovo - cievne ochorenia (izba so 4 lôžkami a monitorovacou jednotkou)

  • ochorenia tráviaceho systému

  • ochorenia dýchacieho systému

  • ochorenia krvi

  • metabolické choroby (diabetes,...)

  • ochorenia vylučovacieho systému

  • ochorenia žliaz s vnútorným vylučovaním

  • ochorenia nervového systému (ktoré nemusia byťhospitalizované špecializovaným pracoviskom)

 

 

Pacientom ponúkame izby so spoločným sociálnym zariadením pre ošetrovaciu jednotku M + Ž

Dve nadštandardné izby s dvoma lôžkami za príplatok 10€ / za.

Jedna nadštandardná izba s 1 lôžkom za príplatok 20 €/ za lôžko.

 

 

Denný režim:

6:00 - 8:00

ranná toaleta, podávanie liekov, odbery, vyšetrenia

7:20 - 8:30

raňajky

interne oddelenie

7:00 - 8:00

vizita

10:00 - 12:00

vizita

12:00 - 13:00

obed

14:00 - 16:00

popoludňajší pokoj

16:20 - 17:30

večera

22:00 - 6:00

nočný pokoj