Oddelenie dlhodobo chorých

primár oddelenia:   

doc. MUDr. Sirotiaková Jana, PhD.

Lekári oddelenia: 

MUDr.Blažeková Jana

MUDr. Keblúšková Stanislava

MUDr.Krauspe Ivana

 

Vedúca sestra:

Alžbeta Pileková, diplom. sestra

Telefón:

                       

Lekári: 

034/6979 274

Sestry: 

034/6979 174

Vedúca sestra:

034/6979 202

Oddelenie dlhodobo chorých /ODCH/ sa riadi koncepciou odboru vnútorného lekárstva. Poskytuje zdravotnú starostlivosť polymorbídnym pacientom s komplikáciami viacerých chronických chorôb dospelého a seniorského veku, ktorých základné diagnózy sú známe, avšak podľa klinického obrazu si vyžadujú aj intenzívne vyšetrovanie a terapiu, rehabilitáciu, ošetrovanie a nácvikbežných denných činností. ODCH zabezpečuje i rehabilitáciu pacientov s následkami po neurologickom a polytraumatickom postihnutí pohybového aparátu a liečbu pacientov s komplikovaným hojením rán.

Terapeutický proces je kontiunálny, riadený a kontrolovaný prvidelnými každodennými lekárskymi vizitami a komplexnou ošetrovateľskou starostlivosťou. U imobilných pacientov sa uskutočňuje zvýšená komplexná starostlivosť a najmä rehabilitácia zameraná najmä na prevenciu preležanín a iných možných komplikácií ktoré súvisia s imobilizačným syndrómom.

  • počet lôžok 24

  • 3 - štvorlôžkové izby

  • 6 - dvojlôžkových izieb

  • štandardné hygienické zariadenie /WC, sprcha/

  • bezbariérove hygienické zariadenie /WC, sprcha/

Návštevné hodiny:

Prítomnosť detí nieje povolená

Pondelok - Nedeľa

14:00 - 16:30

Návštevy mimo návštevných hodín len s povolením primára oddelenia

Informácie o zdravotnom stave hospitalizovaného pacienta podávajú lekári oddelenia osobne v popoludňajších hodinách.

Voľné pracovné miesta

Partneri