HTO - Hematologicko - transfúziologické oddelenie

Vedúci oddelenia

MUDr. Jarmila Karolová

Vrchná laborantka

Mgr. Zlatica Zimová

Telefón

034/ 69 79 265

Ordinačné hodiny

Pracovná doba: 7:00 - 15:30

Pohotovostná služba pracovné dni: 15:30 - 7:00

Pohotovostná služba sobota, nedeľa a sviatok: nepretržitá 24 hod. prevádzka

Budova

spojovacia budova k lôžkovým oddeleniam.

Poschodie

druhé

Hematologické laboratórium disponuje tímom kvalifikovaných pracovníkov. Je vybavené modernými analytickými prístrojmi. Kvalita vyšetrení je monitorovaná externou kontrolou kvality v medzinárodne akreditovanom programe SEKK.

Súčasťou hematologického laboratória je krvná banka. Zabezpečuje imunohematologické vyšetrenia, ktorých súčasťou je aj predtransfúzne vyšetrenie, skladovanie a výdaj transfúznych liekov pre jednotlivé oddelenia NsP.

 

 

Transfúzne oddelenie

Vedúci oddelenia

MUDr. Jarmila Karolová

Vrchná laborantka

Mgr. Zlatica Zimová

Telefón

034/ 69 79 155

Ordinačné hodiny

Každý štvrtok:  6:00 -14:30

Budova

Samostatná za vstupom do NsP vľavo.

Poschodie

Prízemie

HTO pravidelné odbery darcov krvi sa konajú každý  štvrtok. Registrácia od 6.00 hod. Darovať  môže každý zdravý  človek  po dovŕšení 18 rokov. Prineste si len darcovský preukaz, ak už máte , kartičku poistenca, veselú náladu a chuť darovať. Po odobratí vzorky krvi si v príjemnej spoločnosti darcov počkáte na výsledky,  lekár vás vyšetrí a na základe krvných výsledkov určí, či ste vhodný darca. Nezľaknite sa , ak vás prvýkrát vyradí. Dôvodov na vyradenie je veľa  a častokrát sú len dočasné.

Dokumenty na stiahnutie

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri