OKB - Oddelenie klinickej biochémie

Vedúci oddelenia

MUDr. Jarmila Karolová

Vrchná laborantka

Erika Petrášová

Telefón

034/ 69 79 263

034/ 69 79 138

Ordinačné hodiny

Pracovná doba: 7:00 - 15:30

Pohotovostná služba pracovné dni: 15:30 - 7:00

Pohotovostná služba sobota, nedeľa a sviatok: nepretržitá 24 hod. prevádzka

Budova

spojovacia budova k lôžkovým oddeleniam.

Poschodie

druhé

 

Podľa koncepcie odboru Klinická biochémia vykonáva OKB bežné a špeciálne biochemické,  imunologické a toxikologické vyšetrenia biologických materiálov a funkčné testy pre ambulantných a hospitalizovaných pacientov v sieti štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení. Na OKB je zavedený systém  vnútornej kontroly kvality pre všetky stanovované parametre a oddelenie je zapojené do systému externej kontroly kvality SEKK a Labquality.

 

Prístrojové vybavenie:

  • Biochemický analyzátor BM 6010
  • Imunochemický analyzátor Cobas e411
  • HPLC analyzátor G7 Tosoh
  • Glukózový analyzátor  Super GL2
  • Acidobázický analyzátor ABL 800 Flex
  • Močový analyzátor UF-1000i
  • Odstredivky  Eppendorf 5702