OKM - Oddelenie klinickej mikrobiológie

Vedúci oddelenia

MUDr. Jaromír Skalický

Vrchná laborantka

Mgr. Zlatica Zimová

Telefón

034/ 69 79 169

034/ 69 79 345

034/ 69 79 347

Email

skalickyjaromir60@gmail.com

Príjem materiálu

na vyšetrenie

Pondelok - Piatok: 7:00 - 15:00

Sobota: 7:00 - 14:00

Budova

spojovacia budova k lôžkovým oddeleniam.

Poschodie

druhé

 

O nás:

Oddelenie klinickej mikrobiológie sa zaoberá diagnostikou ochorení vyvolaných patogénnymi baktériami, vírusmi, mikroskopickými hubami a parazitmi.

Vykonáva komplexnú mikrobiologickú diagnostiku na zistenie etiológie mikrobiálnych ochorení a stanovenie kauzálnej antimikrobiálnej liečby podľa koncepcie odboru klinická mikrobiológia.

Vykonáva konzultačnú činnosť a interpretáciu našich výsledkov.

Pravidelne sa zúčastňujeme externej kontroly kvality, či už v rámci Slovenska (ÚVZ Bratislava – NRC pre ATB, NRC pre salmonelózy) alebo medzinárodne Labquality ( Fínsko).

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri