Mamografické vyšetrenia v NsP Myjava dostupné aj v popoludňajších hodinách

NsP Myjava ponúka od 1. júna 2022 možnosť absolvovať mamografické vyšetrenie aj v popoludňajších hodinách medzi 15.00 – 18.00 hod. každý pracovný deň. Objednať na vyšetrenie sa môžete na telefónnom čísle 034/69 79 260 v čase od 7.00 – 14.00 hod.

Mamografické vyšetrenie pomáha včas zachytiť ochorenia prsnej žľazy. Počas pandémie ochorenia COVID-19 bola obmedzovaná prevencia, preto sme sa rozhodli umožniť našim pacientkam absolvovať  toto vyšetrenie aj v popoludňajších hodinách denne do 18.00 hod. NsP Myjava disponuje moderným digitálnym mamografickým prístrojom s minimálnou radiačnou záťažou, ktorý bol financovaný z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

mamografické vyšetrenie