Myjavská nemocnica v TOP 3 hodnotenia pacientov

Myjavská nemocnica v TOP 3 hodnotenia pacientov

Už 16-ty krát zdravotná poisťovňa Dôvera zostavila rebríček hodnotenia nemocníc podľa pacientov. Najmenšia župná nemocnica v Myjave v ňom obsadila v kategórii všeobecné nemocnice  skvelé tretie miesto. Týmto hodnotením sa zaradila medzi najlepšie všeobecné nemocnice na Slovensku.

Hodnotiaci dotazník vyplnilo viac ako 7000 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc. Pozostával z 12 otázok, pacienti hodnotili, ako v škole, známkami od 1 po 5. Neposudzovali odbornosť lekárov alebo použité liečebné metódy, sústredili sa na kvalitu ubytovania, prístup personálu a subjektívny pocit zlepšenia zdravia po prepustení z nemocnice.  „Ďakujeme našim pacientom za prejavenú dôveru a pozitívne hodnotenia. Pevne verím, že sa aj v budúcnosti, v prípade zdravotných problémov, budú obracať na našich zdravotníkov. V prvom rade je to zásluha zamestnancov nemocnice, aj napriek pandémií, dlhodobo poskytujú vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť s ľudským prístupom k pacientom,“ povedala Elena Štefíková, poverená riadením Nemocnice s poliklinikou Myjava. Zároveň poďakovala aj zriaďovateľovi - Trenčianskej župe,  jej vedeniu a poslancom. „Vďaka investíciám do nemocnice sa vytvorili podmienky na kvalitné a bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, prípravu stravy pre pacientov v modernej kuchyni, ako aj pranie nemocničnej bielizne v zrekonštruovanej práčovni. Všetky tieto faktory ovplyvňujú spokojnosť pacienta počas pobytu v zdravotníckom zariadení,“ doplnila Štefíková.

Fotogaléria

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri