Očkovacie miesto proti COVID 19 NsP Myjava

Očkovacie miesto proti COVID 19 NsP Myjava

Vakcinácia proti Covid -19 v NsP Myjava

 

Dňa 7.1.2021 sa začala prevádzka Vakcinačného miesta v NsP Myjava. Začalo sa vakcináciou zdravotníckych a  sociálnych pracovníkov, pracovníkov kritickej infraštruktúry ako aj klientov sociálnych zariadení. V našom zariadení sme zatiaľ vakcinovali vakcínami proti COVID -19   od firmy Pfizer BioNTech a Astra Zeneca.

Zamestnanci vakcinačného miesta NsP Myjava od 13.2.2021 začali s prevádzkou výjazdovej očkovacej služby - VOS. Prvou výjazdovou službou bola vakcinácia klientov v DSS Úsvit Myjava, následne v sociálnych zariadeniach TNSK – Centrum sociálnych služieb Jesienka Myjava, Zariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka Myjava, Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis Krajné, Komunitné centrum Drahuškovo, Domov dôchodcov Hrachovište, Zariadenie opatrovateľskej služby Čachtice, Zariadenie opatrovateľskej služby Považany, ďalej to boli zariadenia v pôsobnosti  TTSK – DSS a Zariadenie pre seniorov v Senici, Senior dom Terézia v Holiči, Harmónia, Oceán Senica, Zariadenie pre seniorov a Jesénia v Skalici, Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková Cerová, Zariadenie pre seniorov a ZOS Láskavé dlane Prievaly.

Od 12.3.2021 zamestnanci vakcinačného miesta vakcinujú verejnosť v bývalých priestoroch detských ambulancii. Obyvatelia sa môžu prihlasovať na vakcináciu prostredníctvom internetovej stránky korona.gov.sk.  Otvorené termíny pre verejnosť budú  zatiaľ utorky, piatky (ev. sobota, nedeľa). Pre urýchlenie našej práce Vás prosíme, aby ste si vopred vytlačili a vypísali anamnestický dotazník a informovaný súhlas  - 1 kópia na prvé očkovanie, na druhé očkovanie - preočkovanie anamnestický dotazník - 1 kópia. Materiál na stiahnutie v prílohe.

Prosíme o dodržiavanie stanoveného časového termínu.

Ďakujeme

Očkovací tím NsP Myjava 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri