OVS 1/2022

Prenájom nebytových priestorov

Nemocnica s poliklinikou Myjava zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v areáli Nemocnice s poliklinikou Myjava.

Dokumenty na stiahnutie

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri