OVS 2/2022 SKLAD

Prenájom nebytových priestorov

Nemocnica s poliklinikou Myjava zverejňuje zámer vybrať obchodnou verejnou súťažou najvhodnejšieho nájomcu nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v areáli Nemocnice s poliklinikou Myjava

Dokumenty na stiahnutie

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri