Vakcinačné miesto Nemocnice s poliklinikou v Myjave oznamuje:

Vakcinačné miesto NsP Myjava

 

 

bude  v piatok  5.11. 2021 vakcinovať vakcínou Pfizer/BioNTech

 

  • Ø Registrované deti 12-17        od 12.00 hod. - 12.30 hod.

  • Ø Neregistrované deti 12-17    od 12.30 hod. - 13.00 hod.       

  • Ø Registrovaní dospelí 18+      od 13.00 hod. - 15.00 hod.

  • Ø Neregistrovaní dospelí 18+ (aj tretia dávka)     od 15.00 hod.

 bude v  utorok 9.11.2021 a v stredu 10.11.2021 vakcinovať vakcínou Pfizer/BioNTech

 

   Ø Registrovaní dospelí 18+    od 12.00 hod. - 14.00 hod.   

 Ø Neregistrovaní dospelí 18+  od  14.00 hod. - 15.00 hod.      

 

    

 a piatok  12.11. 2021 vakcinovať vakcínou Pfizer/BioNTech

 

  • Ø Registrované deti 12-17                                       od 12.00 hod. - 12.30 hod.

  • Ø Neregistrované deti 12-17                                    od 12.30 hod.  13.00 hod.       

  • Ø Registrovaní dospelí 18+                                      od 13.00 hod. - 15.00 hod.

  • Ø Neregistrovaní dospelí 18+ (aj tretia dávka)      od 15.00 hod.

 

                                    Vakcinačné miesto NsP Myjava                                     

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri