POĎAKOVANIE

Rovnako by sme sa radi poďakovali politickému hnutiu Progresívne Slovensko, ktorého zástupcovia pre Myjavu a okolie pani Katarína Mičová a pán Ladislav Gála dňa 10.12.2021 zabezpečili pre vakcinačné miesto, Covid oddelenie a Covid OAIM oddelenie NsP Myjava pitný režim a občerstvenie.                                                                                                                                                                                                                                                     Viktória Marková                                                                                                                       NsP Myjava

Fotogaléria

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri