Novou riaditeľkou myjavskej NsP je od 1. septembra šéfka Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci TSK Elena Štefíková. Jedným z jej hlavných cieľov je zachovať nemocnicu v dnešnej podobe a to najmä z pohľadu avizovanej optimalizácie siete nemocníc. Snahou vedenia nemocnice aj kraja je, aby nemocnica zostala zaradená do regionálnej úrovne. Čo zdravotníctvo trápi je aj dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti a veková štruktúra lekárov . Priemerný vek všeobecného lekára pre dospelých je na Myjave 53 rokov. V týchto dňoch nemocnica otvára jednu novú ambulanciu. Za posledných 6 rokov Trenčianska župa do nemocnice investovala viac ako 6 miliónov Eur. Ďalšie investície budú závisieť od finančných možností kraja ako aj od možnosti čerpať peniaze z fondov EÚ. Zatiaľ poslednou investíciou bola rekonštrukcia OAIM. Aj toto moderné pracovisko, by podľa riaditeľky malo pomôcť nemocnici zvládnuť tretiu vlnu pandémie.

 

Video

Rozhovor s novou riaditeľkou NsP Myjava

Rozhovor s novou riaditeľkou NsP Myjava

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri