Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre prichádzajúcich vojnových utečencov z Ukrajiny v NsP Myjava

V prípade potreby akútneho ošetrenia v zdravotníckom zariadení sa bude manažment pacientov realizovať prostredníctvom Operačného strediska ZZS.

Záchranná zdravotná služba: linka tiesňového volania 112, 155

V prípade, ak zdravotný stav osoby vyžaduje poskytnutie zdravotnej starostlivosti v čase od 16.00 hod.  do 22.00 hod., je k dispozícií ambulantná pohotovostná služba, ktorú prevádzkuje NsP Myjava v priestoroch NsP Myjava, Staromyjavská 59, 907 01  Myjava

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých:

034/ 69 79 272

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast:

034/ 69 79 114

V pracovných dňoch a v čase ordinačných hodín poskytovanie zdravotnej starostlivosti zabezpečí NsP Myjava prostredníctvom svojich ambulancii:

Všeobecná ambulancia pre dospelých

MUDr. Peter Mokoš: 034/ 69 79 130

Pediatrická ambulancia prim.

MUDr. Vladimír Nosko: 034/69 79 311

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia:

volať gynekologicko-pôrodnícke oddelenie kl. 266

Kontakty na NsP Myjava:

Riaditeľka: PhDr. Elena Štefíková,MPH, 0901 918 183

Sekretariát riaditeľa: Jana Rybárová 034/69 79 243, 0918 530 204

Vrátnica: 034/69 79 126

Dokumenty na stiahnutie

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri