MUDr. Baníková Miriama

Algeziologická ambulancia

LekáriMUDr. Baníková Miriama
Klapka034/6979261
PoschodieI. poschodie
BudovaPoliklinická časť
SestraMgr. Michalcová Adela Bc. Magdaléna Vojtková

Otváracie hodiny

15.1.2024 - 19.1.2024

dovolenka

22.1.2024 a 24.1.2024

ordinujeme

25.1.2024

dovolenka

1.2.2024

dovolenka

Ordinačné hodiny

platnosť od: 01.05.2022

Pondelok: 

7:00-15:00

Utorok: 

neordinuje

Streda: 

7:00-15:00

Štvrtok: 

7:00-15:00

Piatok: 

neordinuje

Sobota: 

neordinuje

Nedeľa: 

neordinuje

 

 

Od 1.6.2022 funguje v NsP Myjava Algeziologická ambulancia, umiestnená na 1. poschodí poliklinickej časti, oproti Internej ambulancii.

 

Lekár:                         MUDr. Miriama Baníková

Zdravotná sestra:      Mgr. Adela Michalcová

                                     Bc. Magdaléna Vojtková         

Harmonogram ambulancie

 

 

7:00 - 7:30        príprava ambulancie

7:30 - 9:00        podávanie infúznej terapie a obstrekov, akútni pacienti

9:00 - 12:30      vyšetrenia objednaných pacientov

12:30 - 13:00    obedná prestávka

13:00 - 15:00    zákroky, konzíliá, administratívna činnosť


Ambulancia pre liečbu chronickej bolesti sa špecializuje na liečbu nenádorovej a nádorovej bolesti. Starostlivosť poskytujeme ako ambulantným tak aj hospitalizovaným pacientom.

Je určená pre pacientov, ktorí majú dlhodobú bolesť:

  • ktorá nie je dostatočne vyliečená bežne ordinovanými liekmi alebo inými liečebnými postupmi,

  • alebo pacienti nemôžu užívať bežné lieky proti bolesti,

  • alebo v liečbe bolesti zlyhali ostatné možnosti, ktoré im boli poskytnuté inými špecialistami,

  • alebo majú akútnu bolesť spojenú s ochorením, ktoré môže viesť k jej chronifikácii (napr. pásový opar)

Bolesť je jeden z najčastejších príznakov, ktorý privedie pacienta k lekárovi. Ak bolesť pretrváva dlhodobo, nie je dostatočne liečená, môže sa zmeniť z príznaku na vlastnú chorobu, ktorá môže negatívne ovplyvňovať psychiku, pohyblivosť, možnosť zaradenia sa do pracovného procesu, ale okrem toho negatívne vplýva aj na činnosť rôznych orgánových systémov (napr. srdcovo-cievny...).

V ambulancii riešime pacientov s rôznymi bolesťami, ktoré môžu mať rôznu príčinu. Nie vždy je možné príčinu bolesti odstrániť, ale zmiernením bolestí dokážeme pacientovi zlepšiť kvalitu života.

V liečbe bolesti využívame na našej ambulancii rôzne postupy. Okrem odporučenia vhodných liekov proti bolesti sa snažíme bolesť zmierniť aj využitím rôznych lokálne aplikovaných techník (obstreky bolestivých bodov, obstreky v oblasti kostrosvalového systému, epidurálne blokády, aplikácia špeciálnych náplastí pri liečbe neuropatických bolestí, a pod.). Okrem toho máme možnosť podávať infúznu terapiu, vákuovú reflexnú terapiu, aplikovať biodermálne nite, prípravky GUNA, vysokodávkový C vitamín a pod.

 

Pri prvej návšteve je potrebné priniesť so sebou do ambulancie okrem odporúčania na vyšetrenie aj:

  • dokumentáciu týkajúcu sa doterajšieho priebehu a liečby daného ochorenia alebo bolestivého stavu,

  • údaje o všetkých prekonaných a liečených ochoreniach, úrazoch, operáciach,

  • zoznam všetkých liekov, ktoré pacient aktuálne užíva,

  • zoznam liekov, ktoré doteraz používal v liečbe bolesti.

 

Dohovorený termín vyšetrenia na danú hodinu je orientačný, vyšetrenie s návrhom liečby v našej ambulancii je časovo náročné a pri komplikovanejších stavoch trvá viac ako hodinu. V prípade pacientov, ktorí sa ťažšie orientujú, rozhodujú, s ťažkým motorickým postihnutím, poruchami pamäti, sluchu, zraku a pod.  je potrebná prítomnosť rodinného príslušníka alebo osoby, ktorá sa o pacienta stará, alebo bude starať. Tejto osobe sa tiež vysvetlí eventuálny spôsob a charakter navrhovanej liečby.

 

 

Na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky v čase ordinačných hodín na t. č. 034/6979261 alebo prostredníctvom objednávacieho systému. V prípade, že je váš problém akútny, alebo ste onkologický pacient, kontaktujte nás telefonicky.

Objednávkový systém

Elektronická objednávka eReceptu

Pacienti, ktorí trpia bolesťou pri sprievodnom onkologickom ochorení, sú vyšetrovaní priebežne, nutné sa dohodnúť na ambulancii osobne alebo telefonicky

Algeziologická ambulancia sa zameriava na komplexnú diagnostiku, racionálnu liečbu a prevenciu bolestivých syndrómov, ktoré nereagujú na zaužívané liečebné postupy, pretrvávajú napriek odstráneniu príčiny alebo sú dôsledkom nevyliečiteľných ochorení. Svoju starostlivosť poskytuje pre ambulantných pacientov, ako aj hospitalizovaným pacientom formou konziliárnej činnosti. Ambulantní pacienti sú poukazovaní na vyšetrenie odborným, alebo obvodným lekárom. Základom je multidimenzionálny prístup k liečbe bolesti (invazívne anesteziologické techniky, infúzna analgetická liečba, infiltrácia spúšťacích bodov bolesti, Rebox, reflexná vákuumterapia, aplikácia kapsaicínovej náplasti, liečba vysokodávkovým vitamínom C).

Vstupné vyšetrenie  1 termín 9:00

Vstupné vyšetrenie je určené pre pacientov na prvé vyšetrenie na ambulancii chronickej bolesti. Žiadame pacientov, aby si priniesli zdravotnú dokumentáciu a výmenný lístok od obvodného lekára alebo špecialistu.

Kontrolne vyšetrenie 3 termíny 10:00,10:30 a 11:00

Kontrolné vyšetrenie slúži pre pacientov dispenzarizovaných na algeziologickej ambulancii za účelom predpisu lieku alebo prehodnotenia aktuálnej liečby.