Prijmeme do pracovného pomeru praktické sestry (zdravotníckych asistentov) / sanitárov

Nemocnica s poliklinikou Myjava prijme do pracovného pomeru

 

 

Praktické sestry (zdravotníckych asistentov) / sanitárov

 

-      základná zložka mzdy      praktickej sestry                                       840,79 €

                                                          

                                                   sanitára spĺňajúceho podmienky          

                                                   na výkon zdravotníckeho povolania      738,83 €

 

Termín nástupu: podľa dohody

Kontakt

námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Viktória Marková, Tel. č.: 034 / 69 79 114

E-mail: viktoria.markova@nspmyjava.sk.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania s krátkym profesijným životopisom a telefonickým kontaktom zasielajte na adresu:

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Útvar riadenia ľudských zdrojov

Staromyjavská 59

907 01 Myjava

E-mailom na adresu: alena.zabojnikova@nspmyjava.sk

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri