Prijmeme do pracovného pomeru sestry

Nemocnica s poliklinikou Myjava prijme do pracovného pomeru

 

 SESTRY

-      základná zložka mzdy       sestry bez špecializácie                           738,72 €

                                                          

                                                       sestry s príslušnou špecializáciou          875,52 €

 

Termín nástupu: podľa dohody

Kontakt

námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Viktória Marková, Tel. č.: 034 / 69 79 114

E-mail: viktoria.markova@nspmyjava.sk.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania s krátkym profesijným životopisom a telefonickým kontaktom zasielajte na adresu:

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Útvar riadenia ľudských zdrojov

Staromyjavská 59

907 01 Myjava

E-mailom na adresu: alena.zabojnikova@nspmyjava.sk

 

 

zdravotníckych asistentov / sanitárov

 

-      základná zložka mzdy       zdravotníckeho asistenta                        738,72 €

                                                          

                                                       sanitára spĺňajúceho podmienky          

                                                       na výkon zdravotníckeho povolania      576,00 €

 

Termín nástupu: podľa dohody

Kontakt

námestníčka pre ošetrovateľstvo Mgr. Viktória Marková, Tel. č.: 034 / 69 79 114

E-mail: viktoria.markova@nspmyjava.sk.

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania s krátkym profesijným životopisom a telefonickým kontaktom zasielajte na adresu:

Nemocnica s poliklinikou Myjava

Útvar riadenia ľudských zdrojov

Staromyjavská 59

907 01 Myjava

E-mailom na adresu: alena.zabojnikova@nspmyjava.sk

 

Odborná prax

Voľné pracovné miesta

Partneri