Gynekologické a pôrodnícke oddelenie

Stručná charakteristika oddelenia

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP Myjava

 

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie NsP Myjava poskytuje komplexnú starostlivosť v tehotnosti, počas pôrodu, v šestonedelí a liečebno-preventívnu starostlivosť ženám s gynekologickými ochoreniami.

Lôžková časť sa nachádza na 3. poschodí. Skladá sa z gynekologickej časti a z pôrodníckej časti, kde sa nachádzajú aj priestory novorodeneckého oddelenia. Odborná gynekologická ambulancia a poradňa pre tehotné sa nachádza v poliklinike na 1. poschodí.

 

Náš tím

Gynekologické oddelenie

Pôrodnica

Šestonedelie

Odborná gynekologická ambulancia a poradňa pre tehotné

Kontakty

Cenník

 

vrchná sestra: Jana Krúpová

pôrodné asistentky: Bobková Iveta, Cablková Elena, Dugová Elena, Grechová Alena, Horniačková Jana, Jankovýchová Iveta, Kováčová Anna, Kubicová Zdena,  Mizeráková Ľubica, Nosáleková Iveta.

sanitár: Anna Nižňanská

Gynekologické oddelenie:

 

Naše gynekologické oddelenie sa skladá zo 7 izieb, z toho máme jednu pooperačnú izbu a tri nadštandardné. Spolu sa tu nachádza 21 lôžok.

Na oddelení vykonávame nasledujúce operácie:

 

Menšie gynekologické výkony:

diagnostické hysteroskopie a kyretáže hrdla a dutiny maternice

 

Hysteroskopia je vyšetrenie dutiny maternice a vstupov vajcovodov pomocou kamery zavedenej cez pošvu a krčok maternice. Je spojená s vyhľadávaním patologických nálezov a následnou kyretážou (čistením), pričom materiál je odosielaný na histologické vyšetrenie. Z indikácii je najčastejšie silné, predĺžené krvácanie, krvácanie alebo špinenie v menopauze, krvácanie po pohlavnom styku a iné

 

 • umelé prerušenie tehotenstva, mini UPT do 8.t.t.

 • revízie dutiny maternice po spontánnych potratoch, po zamĺknutom potrate (missed            abortion) alebo pre reziduá po  pôrode.

 • odstránenie polypov a submukóznych myómov s hysteroskopickou asistenciou

 • hysteroresektoskopie

 • biopsie z krčku maternice

 • odstránenie genitálnych bradavíc

 • excízie zo suspektných nálezov na vonkajších rodidlách

 • odstránenie vnútromaternicových teliesok

 • hymenotómia

 • marsupializácia a chemická extirpácia (AgNO3) cýst Bartholiniho žľazy

 • iné

 

Laparoskopické operácie:

Laparoskopia je metóda diagnostická alebo operačná a znamená prístup do dutiny brušnej za pomoci malých vpichov s použitím modernej prístrojovej techniky. Dutina brušná sa nafúkne pomocou plynu (CO2), čím  sa oddiali brušná stena od orgánov. Cez pupok sa zavádza kamera  a podľa potreby robíme vpichy v oboch podbrušiach. Výhodou je miniinvazivita a s tým spojené lepšie a rýchlejšie pooperačné zotavenie a v neposlednom rade aj kozmetický efekt. Na  našom oddelení používame jednu z najmodernejších high-endových laparoskopických zostáv s koaguláciou Martin-Maxium a  Thunderbeat.  V určitých indikáciach môžeme konvenčnú laparoskopiu nahradiť minilaparoskopiou, pri menšej traumatizácii pacientky.

 

 Thunderbeat je významnou pomocou pri laparoskopických operáciach. Ide o novinku, ktorá kombinuje ultrazvukovú a bipolárnu energiu zároveň. Nástoj vyniká vysokou rýchlosťou rezov, účinnou kontrolou krvácajúcich ciev a možnosťou veľmi jemnej preparácie tkanív. Prináša pre operované hlavne skrátenie operačného času a tiež menšie krvné straty.

 

Minilaparoskopia bráni vzniku niektorých komplikácii a skráti dĺžku hospitalizácie. Pacientky znášajú zákrok lepšie, majú menšie pooperačné bolesti a rýchlejšie sa zotavovali. Môže byť použitá na diagnostiku sterility, akútnych brušných príhod (krvácanie z povrchu vaječníka, torkvácia adnex, diagnostika mimomaternicovej tehotnosti, apendicitída), second-look pri liečbe endometriózy, panového zápalu a iné.

 

Z laparoskopických operácii sa venujeme:

 • odstraňovanie cýst  a iných nezhubných nádorov vaječníkov

 • liečba mimomaternicovej tehotnosti

 • chromopertubácia – zisťovanie priechodnosti vajcovodov

 • laparoskopická sterilizácia

 • operačná liečba endometriózy)

 • laparoskopická diferenciálna diagnostika bolesti podbruška neznámeho pôvodu- pelvic pain

 • diferenciálna diagnostika akútnych brušných príhod a ich následná liečba

 • odstraňovanie zrastov

 • adnexectomia- odstránenie vaječníkov a vajcovodov

 • myomektómie

 • závesné brušné operácie pri poklesoch maternice a poškodení panvového dna

 • iné

 

Brušné operácie:

Pri týchto operáciach sa pristupuje do dutiny brušnej priamo cez brušnú stenu – prostredníctvom tzv. laparotómie. Najčastejšie v gynekológii používame rez podľa Pfannenstiela. Tento rez sa nachádza tesne pod hranicou ochlpenia. Kozmetický efekt je prijateľnejší, nebýva u neho riziko rozídenia rany a vzniku hernie. K týmto operáciam pristupujeme ak si to výkon vyžaduje.

 

 • abdominálne hysterektómie (len v indikovaných prípadoch)

 • odstaňovanie nezhubných nádorov vaječníkov, ktoré nemožno operovať laparoskopicky

 • silné krvácanie do dutiny brušnej pri mimomaternicovej tehotnosti

 • urogynekologické operácie, závesné brušné operácie

 • iné

 

 

Vaginálne operácie a iné operácie vo vaginálnej polohe:

 

 • vaginálna hysterektómia a LAVH- laparoskopicky asistovaná vaginálna hysterektómia

 

Pri odstraňovaní maternice najčastejšie vykonávame vaginálnu hysterektómiu alebo LAVH.

 

Vaginálna hysterectomia je odstránenie maternice, ktorá sa vykonáva v gynekologickej polohe. Pri tomto postupe sa znižuje krvná strata, nezanecháva žiadne jazvy a preferujeme ju vždy ak je to možné. Indikáciou je pokles a prepad maternice, myómy na maternici ( nezhubné nádory svaloviny maternice), nadmerné krvácanie, dysplázie krčka maternice a zhubné ochorenia maternice v počiatočných štádiách, ...

 

LAVH je odstránenie maternice (s alebo bez vaječníkov a vajcovodov), ktoré je prevedené kombinovaným prístupom a patrí k najmodernejším operačným postupom v gynekológii. Kombinuje sa tu laparoskopia  a vaginálna operácia. Prvá časť je uvoľnenie maternice zo závesného aparátu, prípadne odstránenie vaječníkov a vajcovodov. Druhá časť zahŕňa podviazanie maternicových ciev a vybratie maternice, ktorá je vybraná pošvou ako pri vaginálnej hysterektómii. Limitmi tejto operácie môže byť veľmi veľká (myómami) zväčšená maternica, enormná obezita pacientky.

 

 • konizácia + amputácia krčka maternice ( LEEP, Scott, studený rez, ...)

 

Konizácia je odstránenie časti krčku maternice v tvare kónusu. Cieľom konizácie je odstrániť zmeny krčka maternice, ktoré by mohli prejsť do rakoviny. Následne odoberáme kyretou aj malé množstvo sliznice zo zvyšku kanála krčka maternice a dutiny maternice. Materiál je následne posielaný na histologické vyšetrenie.

 

 • pošvové plastiky, kolpocleisis

 

Pošvová plastika je úprava prednej, zadnej alebo oboch pošvových stien. Predná pošvová plastika je vykonávaná pri poklese močového mechúra, ale aj pri poklese alebo prepade maternice, kedy vykonávame zároveň vaginálnu hysterektómiu. Pacientke prestáva problém s prepadom maternice a taktiež s únikom moču, ktorý tento stav často sprevádza.

 

 • labioplastika- úprava malých pyskov ohanbia

 • extirpácia cýst Bartholiniho žľazy

 • denervácia vulvy

 • iné

 

Riziková gravidita:

V tejto časti oddelenia sú hospitalizované aj pacientky s rizikovým tehotenstvom či už v včasnej fáze tehotenstva, ale aj na jeho konci. Ide o tehotné, ktoré už nemôžu byť ďalej liečené ambulantne pre narastajúce riziko poškodenia zdravia pre matku či plod. Ide napríklad o tehotné s krvácaním vo včasnej tehotnosti, vysokým krvným tlakom, ťažkými infekciami, pri hroziacich predčasných pôrodoch, nedostatočnom raste plodu, zhoršených prietokoch, …

 

Návštevné hodiny na oddelení gynekológie:

Návštevy sú povolené každý deň od 14:00-19:00hod. V priestore pred vchodom na oddelenie. V stredu, nedeľu a sviatok sú povolené návštevy na chodbe nášho oddelenia. Po veľkých operáciach sú návštevy povolené až po 48 hodinách.

 

Priemerná doba hospitalizácie:

Doba hospitalizácie závisí od typu operácie, stavu pacientky po operácii a možných komplikácii. Pri menších gynekologických výkonoch pacientky prepúšťame na ďalší deň po operácii. Po laparoskopických operáciach závisí od rozsahu výkonu a  po veľkých brušných operáciach a vaginálnych hysterektómiách pacientky prepúšťame na 5-6 deň po operácii.

 

Po ukončení hospitalizácie pacientky dostanú prepúšťaciu správu a sú odosielané k svojím  obvodným gynekológom  a do 21 dní sa musia na odbornej ambulancii informovať o výsledku histológie. Podľa toho sa určí ďalší postup  a v prípade onkologických nálezov sú pacientky odoslané na vyššie špecializované pracovisko.

 

Pôrodnica

Naša pôrodnica je zameraná na starostlivosť o tehotné pacientky v priebehu tehotnosti, počas pôrodu a šestonedelia. Nachádza sa tu vyšetrovňa, pôrodná sála, izby pre tehotné počas I. doby pôrodnej, tzv. čakačky a 6 izieb na šestonedelí, z toho jedna izba pooperačná a dve nadštandardné izby. Naše izby na šestonedelí sú zariadené systémom rooming-in, čo znamená, že matka je s dieťaťom na svojej izbe.

 

Čo si doniesť do pôrodnice:

 • občiansky preukaz a kartičku poistenca

 • tehotenskú knižku a všetky ostatné vyšetrenia s tehotenstvom spojené

 • priznanie otcovstva(ak má dieťa mať meno po otcovi) alebo kópiu sobášneho listu

 • nočná košeľa, uterák, prezuvky, toaletné potreby – WC papier, vložky, čistú bielizeň, materskú podprsenku

 • pre bábätko si doneste cca 30 jednorázových plienok a navlhčené detské utierky

 • pri odchode budete potrebovať oblečenie pre novorodenca

 

Príjem:

Pri príjme tehotnej za účelom ukončenia pôrodu je pacientka prijatá najprv administratívne sestričkami a zoberú sa jej odbery na základné vyšetrenia. Následne je prijatá lekárom, ktorý vykoná vaginálne vyšetrenie a zapíše anamnestické údaje pacientky (jej prekonané a aktuálne ochorenia, operácie, komplikácie počas predchádzajúcich tehotenstiev a komplikácie a hospitalizácie v tejto tehotnosti). Nakoniec je  pacientke je natočený CTG- kardiotokografický záznam, ktorý monitoruje ozvy plodu a kontrakcie maternice. Počas prípravy na pôrod vykonávame holenie a klyzmu, pretože to má svoje opodstatnenie, ale sme ochotní akceptovať vaše požiadavky.

 

Počas príjmu lekárom sa kľudne opýtajte na všetky Vaše otázky. Taktiež s Vami radi prekonzultujeme Váš  pôrodný plán.

 

I. doba pôrodná:

Počas prvej doby je pacientka presunutá na tzv. čakačky. Tehotná môže využívať rôzne úľavové polohy, fit lopty, masážnu sprchu, aromaterapiu, muzikoterapiu a môže ju sprevádzať otec dieťaťa alebo iný rodinný príslušník. Tehotná ma slobodnú voľbu pohybu, ležanie nevyžadujeme. Na tlmenie pôrodných bolestí je možné využiť epidurálnu analgéziu, ale aj inhalácia  Entonoxu (rajský plyn).

 

Epidurálna analgézia- EDA

Tento výkon vykonáva anesteziológ a tlmí bolesť počas pôrodu. Špeciálnou ihlou sa napichne epidurálny priestor v driekovej chrbtici a žene sa podáva zmes lokálneho anestetika s analgetikom. Podmienkou je ale vhodný vaginálny nález a pravidelná kontrakčná činnosť.  

 

Ozvy plodu, kontrakcie a stav tehotnej  pravidelne kontroluje pôrodná asistentka. Lekár zasa kontroluje pokrok nálezu na krčku maternice, jeho mäkkosť, skracovanie, otváranie bránky a vstupovanie hlavičky alebo zadočku dieťatka.  Pokiaľ  nález na krčku maternice nepostupuje, svedčí to o nedostatočnej pôrodnej činnosti, ktorá môže byť podporená infúziou fyziologického roztoku s hormónom oxytocínom, ktorý vyvoláva sťahy maternice. Táto infúzia nie je podávaná rutinne, ale len na základe medicínskej indikácie.

 

II. doba pôrodná

Táto doba je tzv. doba vypudzovacia. Nastáva, keď okraje krčka maternice splynú s pošvovou stenou a pôrodné cesty sú pripravené na pôrod dieťatka. Matka intenzívne tlačí ako pri veľmi tvrdej stolici. Pre zvládnutie pôrodu je dobré, ak budúca mamička navštevuje psychoprofylaktickú prípravu.

 

Psychoprofylaktická príprava je vhodná pre všetky budúce mamičky aj oteckov. Naučí špeciálne dýchanie v jednotlivých dobách pôrodných, pripraví otca k pôrodu, pripraví na dojčenie a môžete sa dohodnúť aj na návšteve pôrodnej sály, prípadne skonzultovať Váš pôrodný plán. Psychoprofylaktická príprava prebieha pod vedením pôrodnej asistentky a našej vrchnej sestry p. Krúpovej v MC Pampúšik / Kultúrny dom M. Dudíka/ každý pondelok o 17:00, info na tel. č. 0902 172 737.

 

Nástrih hrádze (epiziotómia) slúži k rozšíreniu pôrodných ciest a predchádza vážnemu poraneniu hrádze. Nástih nevykonávame automaticky. Hrádzu sa snažíme chrániť a nástih robíme len v nevyhnutnom prípade. Rodiaca hlavička by ale mohla spôsobiť poškodenie zvieračov konečníka a uzáverový aparát močového mechúra, ktoré by mohli mať neskôr za následok únik stolice alebo moču. Nástrih, ale aj spontánne natrhnutia hrádze sú bolestivé okolo 2-3 dní po pôrode. Tieto bolesti postupne vymiznú, ale v prípadne silnejších bolestí si kľudne vypýtajte tabletku od bolesti.

 

Po skúsenostiach  nás a našich mamičiek môžeme len odporučiť cvičenie s EPI NO balónikom a využitie Dianatal pôrodníckeho gélu v I. a II..dobe pôrodnej. S EPI-NO sa môžete optimálne pripraviť na pôrod- svalstvo panvového dna a hrádze sa cvičením mierne napína a chráni Vás tak proti poraneniu počas pôrodu. Dianatal pôrodnícky gél zasa vytvára súdržnú kĺzavú vrstvu v pošve, ktorá zmenšuje trecie sily. Bábätko lepšie vykĺzne cez pôrodný kanál a tým sa uľahčuje pôrod a pošva je chránená. U prvorodičiek skracuje Dianatal gél vypudzovaciu fázu i celkový pôrod o 30% .Prieskumy taktiež ukazujú, že nástrih hrázde alebo spontánne natrhnutie sa vyskytuje podstatne menej pri použití tohto gélu. 

 

Pri slabšej spolupráci rodičky alebo pri komplikáciách môže byť pôrod ukončený pomocou vákuumextraktora, ktorý preferujeme na našom  oddelení, alebo v krajnom prípade pomocou klieští- forceps. Obidve metódy sa používajú ak je pôrod potrebné rýchlo ukončiť, ak dieťaťu hrozí nedostatočné zásobenie kyslíkom. Ide o metódy, v záujme ochrany života a zdravia vašeho dieťaťa.

 

Na našom oddelení používame silikónový vákuumextraktor (silc cup), ktorý je šetrnejší k hlavičke dieťatka.

 

Po pôrode novorodenca ihneď prikladáme na brucho mamičky a k prsníku a zabezpečujeme kontakt koža na kožu ak to jeho stav umožňuje. Taktiež akceptujeme želanie dotepania pupočníka. Ak si mamička želá pestovať dieťa až po jeho ošetrení a osušení, samozrejme jej vyhovieme.

 

III. doba pôrodná

 Po pôrode dieťaťa nasleduje pôrod placenty a ošetrenie poranení v miestnom znecitlivení. Pri tomto ošetrení si môže rodička vyžiadať aj Entonox (rajský plyn), ktorý tlmí bolesť pri väčších poraneniach rodidiel.  Na našom oddelení máte možnosť odberu pupočníkovej krvi. Odoberáme ju hneď po pôrode dieťaťka. Jej plánovaný odber treba personálu pri prijme oznámiť.  Nakoniec je rodička sledovaná dve hodiny na pôrodnej sále a následne preložená na oddelenie šestonedelia.

 

Počas pôrodu obmedzujeme prísun potravy a snažíme sa o minimálny prísun tekutín, pretože aj pri normálnom priebehu pôrodu môže dojsť k nežiadúcim komplikáciám vyžadujúcim celkovú anestézu ( ukončenie pôrodu akútne cisárskym rezom, manuálne vybavenie placenty, revízia dutiny maternice po pôrode, hysterektómia pri život ohrozujúcich krvácaniach). Pri týchto komplikáciách je okamžitá dostupnosť anesteziológa na našom oddelení.

 

Cisársky rez:

Cisársky rez je metódou operatívneho ukončenia pôrodu, ktorý môže byť buď plánovaný alebo akútny.

 

Plánovaný cisársky rez sa robí z nasledujúcich dôvodov:

 • zlá poloha plodu

 • jazva na maternici po predchádzajúcej operácii

 • závažné ochorenia matky

 • nadmerne veľký plod

 • zúžená panva rodičky

 • neúspešné vyvolanie pôrodu  pri predĺženej tehotnosti

 • vývojové chyby maternice

 • vcestné lôžko a iné

 

Z akútnych dôvodov môže ísť napríklad o hypoxiu plodu počas spontánne vedeného pôrodu,  predčasné odlúčenie placenty, poruchy kontrakčnej činnosti maternice, ...

 

Cisársky rez v celkovej anestéze(matka počas operácie spí) vykonávame hlavne pri akútnych stavoch alebo podľa priania matky. V prípade plánovaných cisárskych rezov môže byť mamička pri vedomí vďaka použitiu spinálnej anestézy. Matka má znecitlivenú spodnú polovicu tela, počuje a vidí dieťa hneď po jeho narodení. V tomto prípade otec byť pri pôrode nemôže, ale môže vidieť novorodenca hneď po jeho ošetrení.

Šestonedelie:

Naše izby sú zariadené systémom rooming-in. Dieťa je preložené k matke na izbu hneď ako to jej zdravotný stav dovolí. Pod dohľadom neonatológov a detských sestier sa mamičky od prvých dní naučia starať sa o svoje deti. Na oddelení šestonedelia Vás každé ráno čaká vizita s Vaším izbovým lekárom a každý pondelok a štvrtok veľká vizita s primárom oddelenia. Na našich nadštandardných izbách máme špeciálne novorodenecké postieľky (vozíky).

 

Konštrukcia postieľky je prispôsobená k tomu, aby bola prístupná maminkám z akejkoľvek  polohy svojej postele. Mamičky si môžu nastaviť výšku plastovej vaničky a súčasťou postieľky sú transportné koliečka, ktoré sa dajú zabrzdiť. Vanička postieľky je  plastová priehľadná a je možné ju nakloniť, čo uľahčuje starostlivosť o novorodenca. Jedná sa o novinku z roku 2010.

 

Ak nenastanú žiadne komplikácie na strane matky ani novorodenca, po spontánnom pôrode prepúšťame domov na 4. deň a po cisárskom reze prepúšťame pacientky na 6.deň po operácii.

 

Návštevy na pôrodnici:

Návštevy pre mamičky sú každý deň od 14:00-18:00 v návštevnej miestnosti.

 

Odborná gynekologická ambulancia a poradňa pre tehotné:

 

ordinačné hodiny:

Pondelok              

7:00 - 15:30

Utorok   

7:00 - 15:30

Streda 

7:00 - 15:30

Štvrtok  

7:00 - 15:30

Piatok

7:00 - 15:30

Na poradni pre tehotné sa vykonáva:

 • pôrodnícke vyšetrenie

 • meranie TK, vyšetrenie moču

 • sonografické vyšetrenie a prietoky na pupočníku a arteria cerebri media ( od 34.t.t.)

 • CTG- záznam

 

Na odbornej gynekologickej ambulancii sa pacientky objednávajú na operácie, ktoré im boli odporučené od ich obvodných gynekológov. Taktiež tu vykonávame konziliárne gynekologické vyšetrenia z iných oddelení našej nemocnice alebo z iných gynekologických ambulancií prvého kontaktu a určujeme ďalší postup a liečbu.

 

 

 

Kontakty:

Vyšetrovňa gynekologická:

034/ 69 67 266

Vyšetrovňa pôrodnícka:

034/ 69 79 112

Lekári: 

034/ 69 79 323

Primár: 

034/ 69 79 225

Novorodenecké boxy: 

034/ 69 79 151

Chodba gyn. odd.: 

034/ 69 79 154

Chodba pôr. odd.:

034/ 69 79 244

Cenník:

 

 • nadštandardná izba: 10€ za noc , 20€  na noc za celú izbu

 • Entonox pri pôrode: od 25€ ( závisí od dĺžky inhalácie)

 • umelé ukončenie tehotnosti: 248€

 • sterilizácia: 200€

Fotogaléria